Preguntes freqüents

La guia s’estructura per etapes que has de recórrer seguint l’ordre de numeració. Cada etapa es resol en base a les produccions i decisions adoptades en les etapes anteriors, de manera que és imprescindible seguir aquesta seqüència.

En cada etapa trobaràs explicacions, activitats i recursos per resoldre la recerca. Tanmateix, aquestes orientacions no substitueixen l’orientació personal que has de rebre d’altres persones. Ningú investiga sol. És un laberint i necessitaràs algú que t’acompanyi en la presa de decisions i la resolució de problemes que implica tota recerca.

El material del web sorgeix del programa “Recerca per a la ciutadania global”, una iniciativa de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona i l’Institut de Desenvolupament Professional – ICE UB que dóna suport a instituts de Barcelona ciutat i la província de Barcelona per dur a terme treballs de recerca de batxillerat que eduquin en drets humans i ciutadania global.

S’adreça a l’estudiant de batxillerat, però també pot servir a estudiants d’altres etapes i pot ser un suport per al professorat tutor de recerques.

En el cas del professorat, a Portal PAULA trobeu orientacions pedagògiques sobre recerca formativa en drets humans i ciutadania global.

No es tracta tant del tema que esculls com de la teva motivació a l'hora de realitzar la recerca.

Si aquesta motivació és contribuir a la protecció i defensa dels drets humans, aquest espai web està plantejat com una guia amb orientacions i recursos per resoldre el treball de recerca tenint presents les dimensions ètica i social de la investigació científica.

Una de les finalitats de la ciència és la millora de les condicions de vida. Darrere de cada problema investigat hi ha drets humans. Relacionar la recerca amb els drets humans ajuda a concretar l’objectiu d’investigació, identificar les fonts, interpretar les dades i, en definitiva, aconseguir que la recerca vagi més enllà d’un treball acadèmic.

Perquè la recerca contribueixi a la protecció i defensa de drets humans cal que sigui rigorosa i, per això, és fonamental seguir un mètode que passa per unes etapes: concreció de l’objectiu, confecció del marc teòric, disseny metodològic, recollida i anàlisi de dades, conclusió i comunicació.

En utilitzar aquest web, segueix les etapes de recerca en l’ordre en què estan plantejades. Els procediments de cada etapa parteixen dels documents que has elaborat en la fase anterior. Abans de començar-ne una de nova, revisa que has completat les etapes anteriors.

Les activitats són suggeriments per ajudar-te a resoldre problemes. Es tracta d'un calaix d'eines, i pots fer servir les que et vagin millor.

En alguns casos, hi ha activitats relacionades entre elles, de manera que es recomanable fer-ne dos o més de seguides per treure'n el màxim profit.

Són diferents termes per referir-se a una mateixa intencionalitat o motivació de la recerca. Cada terme posa l’accent en una dimensió del problema:

  • Per a la Pau. Investigues des del reconeixement de les violències (directes, estructurals, culturals...) que predominen en el món i les alternatives noviolentes per a la seva erradicació.
  • Pels Drets Humans. Investigues per a la protecció i defensa dels drets inherents a les persones.
  • Per la Justícia Global. Investigues per transformar les estructures i mecanismes que perpetuen la desigualtat mundial i les vulneracions de drets humans.

Aquest web s’emmarca en el programa educatiu Recerca per a la ciutadania global. Aquest terme posa en relleu la finalitat educativa del treball de recerca. La teva investigació és un exercici de ciutadania que et permet conèixer la interdependència de problemàtiques aparentment llunyanes i les connexions de les qüestions locals i globals; comprendre la dinàmica del poder; desenvolupar el pensament crític i el sentiment de pertinença a una comunitat planetària; consolidar els valors de drets humans (pau, justícia, llibertat, igualtat, solidaritat...), i traslladar a l’acció aquests valors participant de les lluites per la justícia global.

No hi ha part pràctica! No practiquem: investiguem. Clarifica el teu objectiu, elabora el marc teòric pertinent i estableix un mètode de recollida i anàlisi de dades: quines dades recolliràs, com les recolliràs i com les analitzaràs.

En les 70 hores assignades al treball de recerca de batxillerat només pots desenvolupar, amb rigor, un objectiu d’investigació. Sigues molt realista amb el volum de feina que pots assumir. Pensa que, a banda del treball de recerca, probablement estàs cursant unes altres 9 matèries, a més d’atendre activitats extraescolars i necessitats bàsiques d’alimentació, descans, oci...

Revisa els teus objectius perquè, molt probablement, alguns d’ells no siguin objectius en realitat, sinó motivacions de la recerca. L’objectiu d’investigació ha de concretar la qüestió o problema que vols resoldre amb la recerca.

No. De fet, bona part del treball científic no es guia per hipòtesis sinó per objectius i preguntes. Aquestes investigacions exploratòries són les que, a la llarga, després de molts projectes, desenvolupats per molta gent, al llarg de diversos anys i només en alguns casos, permeten desenvolupar hipòtesis pertinents per nodrir lleis i teories.

Sí, sempre. La recerca implica treballar amb dades que s’identifiquen, analitzen i interpreten a la llum d’un marc teòric determinat. Cal incloure’l i presentar-lo a l’informe de recerca.

Sí, totalment. L’aplicació rigorosa, crítica i objectiva de mètodes d’anàlisi i interpretació de dades és un dels criteris d’avaluació del treball de recerca que estableix el currículum reglat (Decret 142/2008).

Ensenya-ho a altres persones: al tutor o tutora que qualificarà el teu treball, però també a persones amb qui tinguis confiança. Ningú investiga sol!

Tot i així, evita el contacte amb persones expertes. Sou centenars de milers d’alumnes que cada curs desenvolupeu recerques formatives. Reserva aquests contactes per moments que valgui la pena. Més informació aquí.

Pots fer-ho a recercapau@ub.edu, però no podem garantir que puguem atendre’t.

Desenvolupem projectes que donen suport a centres educatius. Proposa al teu centre que hi participi:

Encara que el teu centre no participi en els nostres projectes, sí que pots adreçar-nos consultes sobre les propostes de recerca.

Les propostes són d'ús lliure, però et recomanem que ens escriguis a recercapau@ub.edu, ja que moltes vegades aquestes propostes impliquen fonts d'informació i persones amb qui et podem ajudar a establir contacte. En aquest cas, no cal que el teu centre estigui participant en els nostres projectes de suport a la recerca.

Les propostes de recerca-servei són propostes identificades amb l'entitat que les publica. Abans de contactar amb aquesta entitat, escriu-nos a recercapau@ub.edu per preparar la recerca.

Una mateixa entitat pot publicar diferents propostes de recerca-servei. Per això, agruparem el conjunt d'estudiants que estigueu interessats/des en les seves propostes per programar una trobada conjunta.

La Universitat de Barcelona disposa del projecte FORCES (Foment de la Recerca en els Centres de Secundària), en què professorat, departaments, grups d'investigació i doctorands de la UB fan propostes de recerca per millorar els treballs de batxillerat a través del vincle entre la universitat i els centres de secundària.

Si t'interessa alguna de les propostes, cal que el tutor o la tutora del teu treball de recerca s'inscrigui a l'aplicatiu del FORCES, triï la proposta en qüestió i ompli el formulari de petició d'assignació. Es demana que, una vegada establert el compromís de col·laboració, aquest es mantingui mentre duri el procés d’elaboració del treball de recerca.

FORCES (Foment de la Recerca en els Centres de Secundària)

Les consultes puntuals o entrevistes a persones expertes cal reservar-les únicament per a dos moments:

  • aclarir dubtes del marc teòric (prèviament confeccionat)
  • interpretar els resultats de l'anàlisi de dades (prèviament realitzada)

En aquests casos, per a un tema vinculat a la justícia global, et podem ajudar a fer el contacte.

Pots consultar altres iniciatives UB de suport a la recerca de secundària a través del web de Futurs estudiants (SAE UB).

Només publiquem propostes de recerca-servei d’entitats (organitzacions privades sense ànim de lucre) i ajuntaments. Si sou un col·lectiu o una empresa, podeu aliar-vos amb una ONG per publicar una proposta.

Les propostes han de contribuir als drets humans i es prioritzen les de justícia global, que qüestionen les estructures.

Per presentar propostes, podeu descarregar i omplir aquesta fitxa (PDF) i escriure a recercapau@ub.edu per sol·licitar una reunió.

UNA INICIATIVA DE:
Fundació Solidaritat UB Institut de Desenvolupament Professional
AMB EL SUPORT DE:
Ajuntament de Barcelona Diputació Barcelona