MARC TEÒRIC

En aquesta etapa, fem un resum del coneixement previ disponible en publicacions sobre la qüestió de recerca. Això és fonamental per preparar una investigació amb rigor.

El temps és limitat i la informació inacabable. No pretenguis llegir-ho tot ni explicar-ho tot. Només aquells elements teòrics imprescindibles que et prepararan per la realització del treball de camp. Aquests són un marc conceptual i l'estat de la qüestió.

Arbre del marc teòric de la recerca

L’enfocament de drets humans t’ajudarà a identificar les fonts d’informació.

En el marc conceptual, hem d’exposar el significat i contingut dels termes clau que estem utilitzant en la nostra recerca. Pots començar identificant els substantius que apareixen en la redacció del teu objectiu i cercant informació bibliogràfica sobre ells. Sovint el terme clau està compost per vàries paraules: per exemple, violència de gènere, drets humans, dret internacional.

Per a cadascuna d’aquestes paraules, has d’elaborar un apartat en què presentis una o vàries definicions del terme, així com altres informacions que el descriguin o caracteritzin: tipus, causes, estadístiques, normativa, etc.

Les primeres paraules conduiran a noves paraules; i, progressivament, en forma d’arbre, aniràs teixint un marc conceptual més complex. A mesura que vagis tenint més clar el marc conceptual, podràs introduir estudis previs sobre la qüestió de recerca, dels quals ressenyaràs les conclusions més significatives per a la teva investigació.

En el marc teòric, només són vàlides les informacions que procedeixen de bibliografia publicada. Pot tractar-se de documents físics (ex. llibre) o digitals (ex. pàgina web) i la informació pot presentar-se en format de text, audiovisual, multimèdia…

Sempre que l’únic que facis és resumir informació, constatant el que han dit altres, estàs confeccionant el marc teòric.

Bibliografia de la recerca

La qualitat del marc teòric es mesura per la qualitat de les seves fonts d’informació. Per això, cal que informis de forma exhaustiva sobre la procedència de cada informació a través de les citacions bibliogràfiques, que inclouen autoria o responsabilitat de la informació i any de publicació.

Aquestes citacions s’han d’introduir al llarg del contingut de l’informe de recerca, en el moment que es presenta aquella informació.

Citacions bibliogràfiques

Citació bibliogràfica

Posteriorment, l'apartat Bibliografia recollirà la referències bibliogràfica completa de cada document.

Bibliografia

Referència bibliogràfica

L’apartat de bibliografia correspon als últims fulls del treball escrit, però es confecciona durant aquesta etapa.

Comença recollint les dades bàsiques de cada document: autoria, any de publicació, títol, lloc de publicació, editorial, enllaç web, data de consulta... Les dades variaran en funció del tipus de document.

Alguns documents en paper o PDF inclouen aquestes dades en una mateixa secció, que pots fotografiar per conservar-les.

Quan hagis completat el marc teòric, endreça les fonts per ordre alfabètic en un apartat final de bibliografia. Fes servir alguna normativa internacional per elaborar les referències bibliogràfiques.

Comença cercant bibliografia a la biblioteca municipal. És molt més ràpid que cercar per internet.

A la biblioteca hi trobaràs uns pocs llibres que tracten el teu tema d’investigació. Els llibres s'organitzen per disciplines. Si saps des de quina disciplina estàs enfocant la teva recerca, pots anar directament a la prestatgeria que correspongui i localitzar un llibre d'utilitat per al teu treball.

A més del contingut que en puguis treure, el llibre també et servei de model sobre com estructurar el teu treball.

Catàleg Aladí de la Xarxa de Biblioteques Municipals

Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona

Qualsevol cerca per Internet et torna milions de resultats. Per afinar la cerca, no busquem per paraules, sinó que primer identifiquem les fonts d'informació, és a dir, qui pot estar publicant sobre aquest tema.

L'enfocament de drets humans ens ajuda a identificar-les. Quin dret humà trobes darrere de la qüestió investigada?

Els governs estan obligats a protegir aquest dret. Les organitzacions privades no lucratives (federacions, associacions, fundacions...) poden haver-se involucrat en la seva protecció i defensa.

Per poder exercir les seves funcions, tant el sector públic com el sector privat no lucratiu generen i recopilen informació, que sovint trobem accessible per Internet. En canvi, les publicacions del sector privat lucratiu tenen finalitat publicitària, de manera que, en principi, no serien una font vàlida d'informació per al marc teòric.

És important diversificar les fonts per contrastar les informacions. Utilitza fonts del sector públic i privat no lucratiu. Cerca fonts d'àmbit local, però també d'àmbit mundial. Les Nacions Unides recopilen el coneixement internacional consolidat sobre els seus temes de treball.

Unes fonts et portaran a d’altres. Quan llegeixis un document, fixa't en altres agents que estan mencionant i en la seva bibliografia.

Apunta les fonts que vagis identificant en aquest organitzador gràfic.

Organitzador gràfic de fonts d'informació

Organitzador gràfic de fonts d'informació (PDF)

Una vegada has identificat la font d'informació, cerca documents a l’espai web de cada font.

Comença cercant l'adreça web d'aquell organisme o entitat.

A continuació, utilitza Google per buscar documents dins d'aquesta adreça web. O fem servir la instrucció site:

Exemple: Volem cercar documents sobre l'èbola a l'espai web de l'Organització Mundial de la Salut (WHO per les seves sigles en anglès). A Google escrivim:

site: who.int ebola

Google ens tornarà els documents publicats en l'espai web d'aquest organisme que continguin aquesta paraula. Del conjunt de resultats, per al treball de recerca recomanem prioritzar els PDF que, a diferència d'una pàgina web, difícilment es veuran modificats. Podem afinar la cerca afegint termes que fan referència a la nostra mostra, al nostre context d'estudi...

Si busquem un terme que està format per vàries paraules, l'escrivim entre cometes perquè Google busqui la frase exacta.

Exemple:

site: who.int "violencia de género"

Et serà molt útil fer cerques en els diferents idiomes que has estat aprenent: català, castellà, anglès...

Sigui quin sigui el teu objectiu de recerca, algú l’haurà investigat abans o, almenys, n'haurà investigat alguna qüestió molt relacionada. Revisa quines investigacions s’han publicat per recollir les seves troballes sobre la teva qüestió de recerca.

A més d’informar-te sobre l’estat de la qüestió, aquestes investigacions t'ajudaran a imaginar i dissenyar la metodologia del teu estudi.

Hi ha molta recerca disponible en accés obert.

Consulta els dipòsits digitals de documents acadèmics. Te'n recomanem dos:

  • Dialnet. Hemeroteca editada per la Universitat de La Rioja que enllaça a articles científics d'àmbit iberoamericà.
  • TDX.cat. Recull les tesis que s'han llegit a les universitats dels països catalans. Permet accedir a tesis d'àmbit europeu i mundial.

Recopila la informació que et resulti rellevant.

Per comunicar el marc teòric, és molt recomanable presentar la informació de forma gràfica.

Ara bé, les imatges que s'hi inclouen no són decoratives; han d'aportar contingut. A més, han d'acompanyar-se d'un peu de foto que n'identifiqui la procedència i autoria.

Aquestes guies temàtiques poden ajudar-te a identificar fonts d’informació sobre el problema investigat.

Guies temàtiques de fonts d'informació

 
POSA PER ESCRIT AQUESTA ETAPA

La confecció del marc teòric és progressiva i laboriosa. Controla molt el temps. L’objectiu és només disposar de la informació necessària per preparar la teva pròpia recerca.

Comença guardant la informació a mida que la trobis. Pots fer-ne fotografies de documents en paper, resums d’allò que et resulti rellevant per a la teva recerca, copiar i enganxar fragments de documents... Recorda identificar la procedència de cada informació mitjançant les citacions bibliogràfiques.

El temps és limitat. Quan tinguis 2-3 fonts diverses que informen sobre una mateixa qüestió, redacta la informació per al marc teòric. Per fer-ho, et presentem aquest esquema dels passos a seguir.

Esquema per contrastar fonts d'informacióEsquema per contrastar les fonts d'informació de la recerca (PDF)

  1. Reuneix les informacions de 2-3 fonts diverses sobre un mateix aspecte de la qüestió. Per exemple, presenten una definició, una classificació o una estadística...
  2. Per fer la teva pròpia redacció, compara les informacions i comença resumint allò en què les fonts coincideixen.
  3. A continuació, exposa allò que alguna de les fonts afegeix, matisa...
  4. Finalment, exposa aquells punts en què no coincideixen o, fins i tot, es contradiuen.

Sobretot, no opinis! Limita’t a constatar el que diuen les fonts. Guardem les valoracions per al final del treball, quan hagis realitzat la teva pròpia recerca.

A mida que vagis presentant la informació, ves dividint-la en apartats per tal que la lectura sigui més fàcil de seguir. Revisa l’estructura i reordena els apartats de forma que anem de més general a més específic.

Per últim, revisa el format dels textos de manera que puguis fer l’índex automàtic de continguts. Paral·lelament, enllesteix l’apartat de bibliografia.

Al final d’aquesta etapa, disposaràs de dos grans blocs de contingut de l’informe d’investigació:

Marc teòricBibliografia

 
AVALUA’T! Revisar la feina feta ens ajuda a avançar.

El treball de recerca t’ensenya un mètode de treball per resoldre amb autonomia les produccions acadèmiques d’estudis superiors.

Alhora, et permet consolidar competències i capacitats que has desenvolupat durant la secundària i que són necessàries per a l’exercici de la teva ciutadania en democràcia i la protecció dels drets humans.

Segueix el fil per revisar el teu marc teòric, i comprova-ho.

Autoavaluació marc teòric

Autoavaluació del marc teòric (PDF)

Passa a l'etapa següent
UNA INICIATIVA DE:
Fundació Solidaritat UB Institut de Desenvolupament Professional