CONCLUSIONS

En aquest apartat es presenten de forma sintètica els resultats de la investigació. És a dir, es tracta de donar resposta a l’objectiu d’investigació inicial a partir de les troballes obtingudes en la recollida i l’anàlisi de dades. Intenta posar-ho en relació amb el marc teòric que vas fer. A més, inclou aquests continguts:

  • Què suposen aquests resultats per a la sostenibilitat i els drets humans?
  • Mesures i propostes: Al inici de la recerca ens preguntàvem: quina situació o problema podria millorar amb una recerca com aquesta? Tenint en compte les troballes de la teva recerca, segons el teu criteri quines mesures es podrien impuslar per a millorar aquesta situació? De qui depenen aquestes mesures? Qui les podria impulsar?
  • Dificultats i límits de la recerca
  • Vies de continuïtat: a partir de la recerca que has fetnoves preguntes d’investigació, possibilitats de transferència...
  • Valoracions personals en relació a les troballes, la problemàtica, la metodologia...
Passa a l'etapa següent
UNA INICIATIVA DE:
Fundació Solidaritat UB Institut de Desenvolupament Professional