CONCLUSIONS

En aquest apartat es presenten de forma sintètica els resultats de la investigació:

  • Resposta a l’objectiu d’investigació, basada en l’anàlisi i interpretació de dades, en relació amb el marc teòric inicial.
  • Límits de la recerca i vies de continuïtat: noves preguntes d’investigació, possibilitats de transferència...
  • Valoracions personals en relació a les troballes, la problemàtica, la metodologia...
Passa a l'etapa següent
UNA INICIATIVA DE:
Fundació Solidaritat UB Institut de Desenvolupament Professional
AMB EL SUPORT DE:
Ajuntament de Barcelona Diputació Barcelona