Avís legal

Fundació Privada Solidaritat UB (en endavant, FSUB) posa a disposició dels usuaris el següent Avís Legal per informar-los sobre les condicions generals d’ús de la web. La informació detallada en el text és aplicable per a totes les webs gestionades per la FSUB.

Totes les condicions d’ús del web aquí estipulades regularan les relacions existents entre l’usuari i la FSUB. Per tant, la navegació i ús del web per part de l’usuari implica, necessàriament, l’acceptació d’aquestes clàusules.

Dades identificatives de l’entitat

 • Denominació social Fundació Privada Solidaritat UB
 • Domicili social c/ Melcior de Palau, 140, 08014, Barcelona
 • E-mail solidaritatub@ub.edu
 • Telèfon 934035538
 • Fax 934035539
 • CIF G61084950
 • Inscripció al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya Núm. 1022

Condicions d’accés i utilització de la web

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web i els seus continguts de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els altres textos legals del web, els bons costums i l’ordre públic. En concret, l’usuari s’obliga a:

 • Facilitar informació veraç sobre les dades personals sol·licitades, i a mantenir-les actualitzades.
 • No accedir i/o utilitzar el lloc web ni els seus continguts amb fins il·lícits o contraris al present Avís Legal i als altres textos legals.
 • No realitzar cap acció que pugui alterar, danyar o inutilitzar l’activitat normal del lloc web.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol contingut que infringeixi la Llei, la bona fe i l’ordre públic, el present Avís Legal i els altres textos del web, o que resulti perjudicial per a tercers.

La FSUB no es fa responsable del mal ús que un usuari pugui fer del web, o dels seus continguts. Aquesta responsabilitat recau exclusivament en l’usuari, especialment quan aquest provoqui danys a tercers.

La FSUB es reserva el dret a limitar, en qualsevol moment i sense previ avís, l’accés i utilització del lloc web i dels seus continguts a qualsevol usuari que incompleixi el present Avís Legal, els altres textos legals del web, o qualsevol altra norma d’aplicació.

Condicions de contractació

En determinades ocasions, la web pot permetre realitzar la inscripció a activitats de formació gratuïtes o de pagament.

La informació relativa a aquestes activitats es facilitarà en la pròpia web durant el període d’inscripció i es detallaran les característiques essencials de cada curs. En qualsevol cas, sempre es podrà demanar l’aclariment de qualsevol dubte mitjançant l’e-mail d’informació.

Si l’activitat té preu, aquest desglossarà els impostos i taxes aplicables (si són escaients). Per inscriure-s’hi només caldrà seguir els passos que s’especifiquin per a l’activitat en qüestió. En cas de dubte o error en les dades facilitades, els usuaris poden posar-se en contacte amb la FSUB, per telèfon o e-mail.

Fundació Privada Solidaritat UB
c/ Melcior de Palau, 140, 08014, Barcelona
Tel.: 934035538
E-mail: solidaritatub@ub.edu

La formalització dels documents de contractació (preinscripció, matrícula…) són, per defecte, en català i, en cas que qualsevol possible traducció generés cap dubte d’interpretació, l’única versió vàlida serà l’original en aquesta llengua.

Una vegada formalitzats els documents de contractació i acceptada la seva participació, s’enviarà a l’inscrit l’acceptació i/o confirmació de la contractació mitjançant l’e-mail de contacte que aquest hagi proporcionat, dins de les 24 hores laborals següents a la contractació. Si no rep aquesta confirmació en el termini d’un dia laborable, posis en contacte amb la FSUB.

Modificació dels textos legals

FSUB es reserva el dret a introduir modificacions en qualsevol dels textos legals de la web sense necessitat d’avisar els usuaris. Per això és recomanable que l’usuari els revisi periòdicament.

En cas de modificació de les condicions incloses en els textos legals, considerarem que l’usuari accepta el nou clausulat si accedeix al lloc web a partir de la data en què es van produir les citades modificacions, i continua navegant.

Enllaços a tercers

El present Avís Legal i els altres textos legals s’apliquen únicament a la web i els continguts titularitat de FSUB, i no s’estenen a les pàgines de tercers que siguin accessibles des de la web.

Les pàgines a què redirigeixin els enllaços publicats al web són alienes a FSUB, que no es fa responsable dels continguts de les pàgines enllaçades. Aquests enllaços es faciliten únicament per a informar els usuaris de l’existència d’altres fonts d’informació, i en cap cas impliquen l’aprovació o recomanació de FSUB.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts publicats als webs de FSUB (a títol enunciatiu, no limitatiu: disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.) són propietat de FSUB o dels seus titulars. Els continguts de tercers reproduïts al web poden ser propietat dels seus titulars.

Tota reproducció, distribució o transformació parcial o total del seu contingut mitjançant qualsevol procediment i en qualsevol suport està subjecta a aquesta llicència.

Miscel·lània

Si qualsevol clàusula inclosa en el present Avís Legal fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, subsistirà íntegrament tota la resta. Totes les clàusules han de ser interpretades de forma independent i autònoma, no veient-se afectades la resta d’estipulacions en cas que una d’elles hagi estat declarada nul·la per sentència judicial o resolució arbitral ferma. En aquest cas haurà de substituir-se la mateixa per una que preservi els efectes perseguits per l’Avís Legal.

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius i no afecten, qualifiquen o amplien la interpretació de l’Avís Legal.

Pot consultar aquí la nostra Política de Privacitat i aquí la nostra Política de Cookies.

UNA INICIATIVA DE:
Fundació Solidaritat UB Institut de Desenvolupament Professional
AMB EL SUPORT DE:
Ajuntament de Barcelona Diputació Barcelona