COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ

Per fer saber el que has esbrinat elabores un informe d’investigació, és a dir, un document escrit que informi de:

  • Origen i motivació de la recerca (Introducció)
  • Objectiu
  • Marc teòric
  • Anàlisi de dades
  • Conclusions
  • Bibliografia
  • Annexos

L’informe pot anar acompanyat d’un producte desenvolupat amb la recerca: audiovisual, maqueta, prototip...

Les recerques s’han de comunicar públicament. Una forma és exposar-les oralment davant un grup. Per això es poden preparar pòsters multimèdia (glogster), una infografia (genially) o una presentació de diapositives (prezi, ppt).

Els resultats de la recerca s’han de retornar a totes les persones que hagin col·laborat en la seva elaboració.

A més, les recerques es divulguen, transfereixen...

El Mapamundi dels Drets Humans – editat durant el curs 2017-2018 per la Fundació Solidaritat UB i la Fundació Món-3, amb el suport de la Diputació de Barcelona – permet la publicació de treballs d’estudiants a través d’un formulari.

S’hi poden incorporar pòsters, vídeos, presentacions de diapositives, textos… relacionats amb algun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 (salut, educació, gènere, biodiversitat…), ja sigui en format PDF o mitjançant un enllaç al lloc web on es trobi allotjat el treball (el bloc del centre educatiu, una plataforma de vídeos, etc.).

Un dels filtres del Mapamundi permet veure tots els treballs publicats.

UNA INICIATIVA DE:
Fundació Solidaritat UB Institut de Desenvolupament Professional
AMB EL SUPORT DE:
Ajuntament de Barcelona Diputació Barcelona