PROPOSTES DE RECERCA
‹ Llista de propostes
Equipaments esportius: com són aquí i en un país del Sud global?
Equipaments esportius: com són aquí i en un país del Sud global?

Skateparks, pistes de bàsquet, el gimnàs o la piscina municipal són alguns dels equipaments esportius que podem veure en qualsevol ciutat o poble. Els ajuntaments són les institucions amb competències per regular-los i gestionar-los. És a dir, tenen obligacions per promoure les activitats esportives i assegurar el manteniment de les seves instal·lacions (Estatut d'Autonomia de Catalunya, pp. 59-60).

Qüestions de recerca:

Quin és l’estat actual de les instal·lacions esportives? Quines mancances s’hi detecten pel que fa al material? Tothom té les mateixes possibilitats d'accedir-hi? De què depèn l’accés? Com es prenen les decisions sobre les activitats que s’hi fan? Quines diferències hi ha entre un municipi de Catalunya i un d’un país del Sud global? I quines similituds?

En aquesta recerca realitzaràs:
Qüestionaris per internet
Qüestionaris per internet
Entrevistes grupals
Entrevistes grupals
Observacions no participants
Observacions no participants
Alguns recursos per iniciar la recerca:
Comparteix a les xarxes:
   
UNA INICIATIVA DE:
Fundació Solidaritat UB Institut de Desenvolupament Professional