Violència domèstica

La violència domèstica es defineix com aquella que es produeix en l’àmbit privat en el que l’agressor/a i la víctima, tenen un vincle familiar. Els mijtans de comunicació acostumen a focalitzar l’atenció en les dones com a víctimes, tot i així, la violència domèstica afecta qualsevol membre de la familia: és a dir, home, avis, dona, infants…

Proposem fer una recerca centrada en aquella que afecta altres membres del nucli familiar. Esbrinar les diferents manifestacions de violència domèstica i els mecanismes més eficaços per detectar-la i acabar amb ella.

Quants perfils de víctima de violència domèstica hi ha? Com afecta a les diferents persones implicades dins del nucli familiar? Com s’atén la violència domèstica? La crisi ha afectat als mecanismes de suport a les persones afectades per violència domèstica?  De quins recursos es disposa?

També es podria fer un anàlisi de diferents perfils implicats o bé, centrar-se en un en específic. La recerca es basaria en la recerca de documentació disponible i entrevistes a professionals del sector.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Temes: ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer