Violència domèstica

violencia-directaLa violència domèstica es defineix com aquella que es produeix en l’àmbit privat, en què l’agressor/a i la víctima tenen un vincle familiar.

Els mitjans de comunicació acostumen a focalitzar l’atenció en les dones com a víctimes; tot i així, la violència domèstica afecta qualsevol membre de la família: és a dir, home, avis, dona, infants…

Proposem fer una recerca centrada en la violència que afecta altres membres del nucli familiar.

La recerca consistira a esbrinar les diferents manifestacions de violència domèstica i els mecanismes més eficaços per detectar-la i acabar amb ella.

Quants perfils de víctima de violència domèstica hi ha?

Com afecta les diferents persones implicades dins del nucli familiar?

Com s’atén la violència domèstica?

La crisi econòmica ha afectat els mecanismes de suport a les persones afectades per violència domèstica? De quins recursos es disposa?

També es podria fer un anàlisi de diferents perfils implicats o bé, centrar-se en un perfil específic. La recerca es basaria en l’anàlisi de documentació i entrevistes a professionals del sector.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Temes: ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer