Privatització de la seguretat

surveillance-camera-241725_150La seguretat ciutadana s’està privatitzant? Les persones que pensen que sí argumenten que, amb la Llei de Seguretat Privada i la Llei de Seguretat Ciutadana, s’està privatitzant la seguretat ciutadana en detriment de les forces de seguretat de l’estat. Les persones que opinen que no assenyalen la necessària cooperació i complementarietat entre la seguretat privada i les forces de seguretat de l’estat. 

La seguretat privada ja forma part de la nostra vida quotidiana. La privatització de la seguretat i les seves conseqüències en matèria de situació dels drets humans de la ciutadania són matèria d’estudi i investigació, i ens afecten directament.

Què és i en què consisteix la privatització de la seguretat? Quines són les raons que han portat als governs a optar pel sector privat en termes de manteniment de la seguretat? Quines són les normes que regulen el comportament de les empreses privades de seguretat? S’amplien les competències de les empreses de seguretat privada amb les noves normatives? S’adequa la formació dels agents de seguretat privada amb les competències que portaran a terme les empreses per les que treballen? Quins són els efectes de totes aquestes mesures? Podria afectar drets i llibertats dels ciutadans? Quina és la responsabilitat d’aquestes empreses respecte de les seves actuacions? Qui vulgui seguretat l’haurà de pagar?

Al voltant d’aquestes temàtiques es poden articular moltes propostes. Us suggerim dues:

  • L’anàlisi del desenvolupament i evolució de les competències que l’estat atorga, mitjançant les preceptives lleis, a les empreses de seguretat privada i com ha afectat l’increment competencial a la situació dels drets humans. La recerca es centraria en un anàlisi legal de la legislació vigent i una comparativa amb la legislació anterior que regula aquest aspecte. Per realitzar-lo s’ha d’accedir a les diferents normes vigents i tractar temàtiques relacionades amb les discussions parlamentàries prèvies, les esmenes presentades i les seves argumentacions,..  A més realitzaria un anàlisi de les demandes o denúncies presentades durant un període d’aplicació de la norma determinat i s’identificarien els elements que les sentències assenyalen com a determinants i que incorporen la relació entre privatització de la seguretat i drets humans.
  • Comparativa entre la situació de la seguretat privada i pública en dos contexts territorials. Un dels perills de la privatització de la seguretat es resumeix en la següent frase: qui vulgui sentir-se segur ha de pagar la seva seguretat. Això ja està passant en altres contexts diferents del nostre? Aquesta proposta s’encamina a examinar i comparar la situació de la seguretat privada i pública, així com la situació dels drets humans derivada, en dos estats, un d’ells Espanya. La recerca s’iniciaria amb la definició de seguretat i la seva interpretació normativa en els estats identificats, l’estructuració del sector de la seguretat privada i les competències en aquesta matèria del sector públic i del privat. A partir, d’aquí es definirien les implicacions de la posada en marxa d’aquestes serveis privats per al conjunt de la població en  termes de drets humans. I s’analitzarien els factors que potencien o no la vulneració de drets humans així com els factors que potencien la protecció dels drets humans. A partir d’aquest anàlisi, es realitzarien les conclusions. La realització d’aquesta proposta de recerca implica la revisió de legislació nacional i internacional, així com una recerca a nivell d’informes d’entitats de drets humans, dictàmens de tribunals (tant regionals com internacionals) i la realització d’entrevistes a activistes i defensors dels drets humans.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Recerca proposada per l’IDHC (Institut de Drets Humans de Catalunya).

Temes: , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer