Marc teòric

L’expressió Recerca per la pau vol posar de relleu la dimensió ètica dels treballs de recerca que elabora l’alumnat de batxillerat, des de la constatació que la cultura de pau i la cultura de violència emergeixen durant el procés d’investigació, incideixen en la seva orientació i condicionen els resultats.

Alhora destaca el seu potencial educatiu i, específicament, en relació a l’educació en drets humans i ciutadania global.

 

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer