Mitjans de comunicació alternatius

alternative-112226_640Els mitjans de comunicació són una important font d’informació. Moltes declaracions, investigacions, informes,… es difonen i es realitzen des dels mitjans de comunicacions. Molts d’aquests mitjans, especialment els que es consideren massius i tradicionals, formen part de grups empresarials amb interessos econòmics i amb tendències ideològiques molt marcades. Però, en els últims anys, l’aparició, desenvolupament i expansió de les noves tecnologies (especialment, d’internet) ha possibilitat el naixement i consolidació de mitjans de comunicació i informació alternatius als tradicionals. L’objectiu d’aquesta proposta és visualitzar els mitjans de comunicació alternatius i la seva fiabilitat.

Què defineix a una mitjà de comunicació alternatiu com a tal?  Com s’autodefineixen els mitjans de comunicació alternatius (principals característiques)? Quin és el panorama dels mitjans de comunicació alternatius a Catalunya/Espanya? Quins canals fan servir per arribar a la seva audiència? Qui composa la seva audiència? Quina veracitat (fonts, contrast de notícies,…) tenen les notícies que elaboren o difonen? Quines diferències s’observen en el tractament de les notícies en relació amb els mitjans de comunicació “tradicionals”? Quina és la resposta o actitud dels mitjans de comunicació tradicionals en relació amb l’aparició i desenvolupament dels mitjans alternatius?

La recerca s’inicia amb una contextualització dels mitjans de comunicació, especialment d’aquells considerats com a alternatius, això implica una recerca bibliogràfica que és en si mateixa un procés d’investigació i recol·lecció de dades. D’aquest procés en pot resultar una guia dels mitjans de comunicació alternatius. Complementàriament i en resposta a la segona qüestió plantejada per la proposta, la fiabilitat dels mitjans de comunicació alternatius, es proposa realitzar entrevistes a periodistes que treballin o publiquin a mitjans de comunicació considerats com a alternatius i a periodistes que treballen en mitjans tradicionals. Les seves opinions i experiències permetran elaborar les conclusions sobre la fiabilitat dels mitjans alternatius de comunicació.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

 

Temes: , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer