L’islam: pilars comuns, vivències diverses

istanbul-106827_640L’islam és una de les tres religions monoteistes amb més seguidors del món. Un dels trets característics de l’islam és l’existència de cinc pilars o pràctiques obligatòries per als creients: la declaració de fe, l’oració, l’almoina, el dejuni i la peregrinació. Però, en moltes ocasions, aquests elements ens són desconeguts.

La present proposta s’orienta a donar a conèixer els elements que configuren l’islam i la vivència de les persones que practiquen aquesta religió.

  • Com viuen les persones musulmanes aquestes obligacions? Les practiquen? Com?
  • En el cas de persones immigrades, com ha afectat aquest canvi cultural a la seva pràctica religiosa? Quins sentiments els desperta la seva religió? A més d’aquests pilars, en quins altres costums practiquen l’islam?

La recerca es basarà en entrevistes en profunditat a persones musulmanes amb què l’estudiant pugui crear un clima de confiança. Per això, pot recórrer a persones a qui conegui prèviament (de l’institut, del barri, de l’esport…), tot i que no és imprescindible, ja que la generació d’aquest clima de confiança pot ser la primera fase del procés de recerca.

En qualsevol cas, es requereix una gran preparació, prèvia a la realització de les entrevistes:

  • Recerca bibliogràfica que situï l’estudiant en l’estat de la qüestió.
  • Definició del nombre i el perfil sociològic de les persones que es vol entrevistar: país de procedència, edat, gènere, etc.
  • Disseny de l’entrevista i assaig d’aquest instrument.
  • Contacte previ amb les persones que s’entrevistarà.

Finalment, es procedeix a la realització de les entrevistes en profunditat i, mitjançant l’anàlisi comparada, es realitza un buidat de la informació obtinguda, a partir de la qual, i considerant tot el procés, l’estudiant pugui elaborar les seves conclusions.

Les entrevistes es poden centrar en l’experiència personal en l’àmbit de les  seves creences religioses o bé es poden centrar en un fet religiós concret (el dejuni, la celebració de la festa del xai, etc.) a partir del qual analitzar la vivència personal.

Alguns recursos per a la recerca:

  • Bramon, Dolors. Obertura a l’Islam. Barcelona: Cruïlla, 2001.
  • Tutorial de l’assignatura Tècniques d’Investigació en Antropologia Social (Universitat de Barcelona)
  • Webislam. Portal del islam en español.

Temes: , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer