La pena de mort

presoL’any 2009 el nombre de víctimes de pena de mort va ascendir a 17.118 persones, segons un informe d’Amnistia Internacional; però segueix essent una xifra inexacta, ja que molts països no informen suficientment sobre les execucions.

Sovint les execucions estan vinculades a motius polítics (eliminació d’adversaris) o a discriminacions per gènere, ètnia, origen… En alguns països, s’executen menors d’edat o persones amb discapacitats psíquiques.

Proposem abordar l’anàlisi de la pena de mort des d’algun d’aquests supòsits, identificant els drets humans que s’hi estan vulnerant.

Una altra opció és centrar-se en el moviment mundial per a una moratòria en l’aplicació d’aquesta condemna, resseguint l’evolució -avenços, retrocessos, arguments…- d’aquestes iniciatives.

També es pot focalitzar la recerca en l’opinió del jovent, actualment, sobre la pena de mort. Per exemple, pot organitzar-se un grup de discussió amb joves escollits aleatòriament en què s’indagui sobre les diferents opinions envers la pena de mort i els arguments que les sostenen.

Finalment, pot realitzar-se una enquesta al propi entorn sobre l’opinió envers la pena de mort per, a partir d’aquí, plantejar alguna intervenció (per exemple, un cicle de cinema i debat) i comprovar, al final del projecte, si ha augmentat el nombre de persones que consideren la pena de mort una vulneració de drets humans.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Proposta elaborada en col·laboració amb la Clínica Jurídica en Drets Humans, de la Facultat de Dret de la UB.

Temes: , ,

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer