La pena de mort

presoL’any 2009 el nombre de víctimes de pena de mort va ascendir a 17.118 persones, segons un informe d’Amnistia Internacional; però segueix essent una xifra inexacta, ja que molts països no informen suficientment sobre les execucions.

Sovint les execucions estan vinculades a motius polítics (eliminació d’adversaris) o a discriminacions per gènere, ètnia, origen… En alguns països, s’executen menors d’edat, i persones amb discapacitats psíquiques també pateixen aquest tipus de condemna.

Proposem abordar l’anàlisi de la pena de mort des d’algun d’aquests supòsits, identificant els drets humans que s’hi estan vulnerant.

Una altra opció és centrar-se en el moviment mundial per a una moratòria en l’aplicació d’aquesta condemna, resseguint l’evolució -avenços, retrocessos, arguments…- d’aquestes iniciatives.

També es pot focalitzar la recerca en l’opinió del jovent, actualment, sobre la pena de mort. Per exemple, pot organitzar-se un grup de discussió amb joves escollits aleatòriament en què s’indagui sobre les diferents opinions envers la pena de mort i els arguments que les sostenen.

Finalment, pot realitzar-se una enquesta al propi entorn sobre l’opinió envers la pena de mort per, a partir d’aquí, plantejar alguna intervenció (per exemple, un cicle de cinema i debat) i comprovar, al final del projecte, si ha augmentat el nombre de persones que consideren la pena de mort una vulneració de drets humans.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Proposta elaborada en col·laboració amb la Clínica Jurídica en Drets Humans, de la Facultat de Dret de la UB.

Temes: , , ,

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer