Impacte social de les finances ètiques

Anàlisi dels projectes finançats per les entitats de finances ètiques a Catalunya

Les Banca ètica2finances ètiques i solidàries promouen un sistema financer que té en compte els criteris econòmics (de viabilitat) i també els criteris ambientals i socials (de sostenibilitat). Les entitats operatives de finances ètiques que trobem a Catalunya ofereixen serveis financers que fan possible l’estalvi i la inversió sota els criteris de la coherència, la participació, la transparència, la implicació, i l’ètica aplicada. Però, més enllà d’aquesta teoria, com funciona a la pràctica una entitat financera ètica? Quin tipus de projectes es financen, i quins criteris i mecanismes s’utilitzen?

Quina és la diferència entre els productes de les entitats de banca ètica i els serveis o productes amb criteri ètic que ofereixen els bancs tradicionals? Quina  tipologia de projectes financen les entitats operatives de finances ètiques (banca ètica)? Quins criteris financers i ètic-socials han de complir els projectes o propostes perquè se’ls concedeixi un préstec? Es fa un acompanyament dels projectes? Si és així, com es realitza? Quins efectes  ha tingut el finançament sobre el projecte o iniciativa? Quin és l’impacte social de les activitats finançades?

Una proposta de treball de recerca és la identificació i anàlisi d’un projecte finançat per la banca ètica. La recerca s’iniciaria a partir de la investigació documental (què és la banca ètica, com s’estructura, finances ètiques a Catalunya,…) A partir d’aquí es procediria a la identificació d’un projecte que hagi estat finançat per una de les entitats operatives de finances ètiques de Catalunya, preferiblement a l’entorn proper a l’alumne/a. En aquesta primera fase de recerca l’alumne pot fer una investigació més documental a les pàgines web de referència i també es pot plantejar la realització d’entrevistes i qüestionaris a les principals entitats de banca ètica del seu entorn. Un cop recollida la informació i analitzada es pot seleccionar un projecte concret. A partir d’aquí es proposa desenvolupar entrevistes en profunditat o històries de vida que complementaran l’anàlisi documental i que ajudaran a respondre les qüestions plantejades. L’anàlisi i contrast de la informació obtinguda permetrà l’establiment de conclusions i la identificació de propostes d’acció.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Recerca proposada per FETS, Finançament Ètic i Solidari.

Temes:

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer