Evolució dels drets humans a la Xina

Quina és la situació dels drets humans a la Xina? Quines millores s’han produït en els últims 20 anys? Quina informació ens arriba?

En relació a aquest tema, poden plantejar-se diversos treballs de recerca:

– Comparar diversos informes anuals en matèria de drets humans, analitzant la informació que proporcionen, cercant similituds i diferències. Aquesta informació pot posar-se en relació amb les observacions realitzades pel Consell de Drets Humans de l’ONU, identificant les àrees a les que aquest organisme ha atès.

– Paral·lelament, es pot fer un seguiment de les notícies en relació a la Xina durant el primer trimestre de realització de la recerca, per comprovar quina informació ens arriba en matèria de drets humans sobre aquest país.

– Comparar notícies sobre Xina en tres moments històrics diferents: un any que correspongui al període la Guerra Freda, un dels anys 90 i un de l’actualitat. En relació als drets humans, quina imatge es transmet d’aquest país en cada moment? Com ha canviat aquesta imatge?

La recerca també pot centrar-se en l’anàlisi d’àrees concretes de vulneració de drets humans: dret del treball, drets de la dona, dret del medi ambient, tortures, etc.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Proposta elaborada en col·laboració amb la Clínica Jurídica en Drets Humans, de la Facultat de Dret de la UB.

Temes:

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer