El paper de les empreses en zones en conflicte

mercenarioLes empreses generen treball i són el motor de l’activitat econòmica. L’activitat empresarial també té un important impacte en el medi ambient i en la societat. Concretament, en la situació dels drets humans de la població sobre la qual, directament o indirecta, es desenvolupa l’activitat empresarial.

El cas més flagrant és el de les empreses militars i de seguretat privades. Aquestes empreses són contractades per organismes internacionals i humanitaris. El seu creixement i l’abast de la seva acció, en especial en països en conflicte, ha fet que se les consideri un actor més en l’àmbit internacional i, per tant, que es plantegin temes relacionats amb la gestió ètica de la seva acció, les responsabilitats i deures en l’àmbit dels drets humans i de la pau, el paper que juguen en la construcció de la pau i la promoció dels drets humans en zones en conflicte…

Quin paper juguen les empreses de seguretat privada en zones en conflicte o en zones on s’està realitzant un desplegament humanitari? Com es regula jurídicament l’activitat i responsabilitat de les empreses militars i de seguretat privada? Què en diuen i quin ús fan d’aquestes empreses organitzacions com Nacions Unides? I organitzacions no governamentals? Quin és l’impacte de l’activitat de les empreses de seguretat privada en els drets humans? I en el respecte per la legislació internacional en matèria de Dret Internacional Humanitari? Quins són els mecanismes de reparació en cas de vulneracions de drets humans per les empreses? Es podria parlar de responsabilitat de l’Estat front a les vulneracions generades per aquestes empreses? Què millorar? Quines son les possibles perspectives de futur?

Entre les múltiples propostes de treballs de recerca que pot suggerir aquesta temàtica s’assenyala la identificació del fenomen de la implantació de la seguretat privada i les seves implicacions en la protecció dels drets humans. La investigació s’inicia a partir d’una recerca documental en què s’introdueixen definicions del fenomen (mercenaris, empreses militars, empreses de seguretat privada,…) i de la seva evolució històrica. Aquests elements es poden esbrinar a partir de la informació que aporta el Grup de treball sobre la utilització de mercenaris com a mitjà de violar els drets humans i obstaculitzar l’exercici del dret dels pobles a l’autodeterminació. A partir dels elements seleccionats, s’identifiquen i es realitza el seguiment de casos reals d’empreses en zones de conflicte i s’analitzen els aspectes negatius i positius en la garantia de la pau i els drets humans. A partir d’aquesta informació es pot realitzar una exposició per informar i denunciar les accions d’aquestes empreses així com per detallar les accions de mobilització de la societat civil en aquest àmbit.

Recursos per iniciar la recerca: 


Recerca proposada per l’IDHC (Institut de Drets Humans de Catalunya).

Temes: , , , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer