“El món és un camp de batalla”

Com justifiquen els Estats Units la guerra bruta?

Guerra BrutaS’entén com a guerra bruta aquell conjunt d’accions que fa servir un estat o govern per lluitar contra el que considera com a forces insurgents o terroristes al marge de llei. Els Estats Units són un dels països que porta a terme aquest tipus d’actuacions, també conegudes com a guerra a l’ombra (Shadow war). Els portaveus de govern, fins i tot els diferents presidents, han defensat i justificat la guerra bruta, les operacions encobertes, els assassinats extrajudicials,… Aquesta proposta es dirigeix a identificar el procés de construcció del discurs legitimador de la violència i de la guerra bruta.

Com justifiquen el governs la guerra bruta contra el terrorisme? Qui explica què? Com ho expliquen i argumenten? Quins fets es mencionen i com expliquen l’ús de la guerra bruta global els Estats Units? Com s’expliquen (amb quines paraules i imatges) les conseqüències de la guerra bruta? Es fan servir eufemismes (“danys col·laterals” i no assassinats) o imatges distorsionades?

La investigació s’inicia amb una recerca bibliogràfica que emmarqui l’àmbit de treball. Metodològicament, la proposta de treball s’articula al voltant de la investigació documental i l’anàlisi de contingut.

Al principi de la investigació documental es trobaran moltes fonts d’informació secundària (que citen o recullen allò dit pels protagonistes), com diaris (The New  York Times, per exemple), agències de notícies,… Això permetrà saber i contextualitzar qui diu les coses, quin és el seu càrrec i responsabilitats, i identificar les fonts primàries: conferències de premsa, discursos, declaracions de líders a mitjans, entrevistes, aparicions al Congrés o al Senat dels Estats Units,… A partir de la identificació de les fonts primàries s’inicia l’anàlisi del discurs. Es fan servir les nocions de llibertat, justícia,…? Qui són “els bons” i qui “els dolents”? Quin tipus de llenguatge es fa servir? Aquesta anàlisi es pot fer en base a l’ús de programari específic com NVivo9.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Temes: , , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer