Drets humans als Centres d’Internament d’Estrangers

Els Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) són creats amb una funció cautelar, preventiva, destinats a persones estrangeres irregulars en espera de ser expulsades, que hagin comés alguna falta administrativa. No obstant això, les denúncies per les vulneracions de drets humans que s’hi produeixen són contínues, així com la falta absoluta de transparència del que succeeix al seu interior.

Quina informació tenim sobre les condicions de vida dels interns? Quins són els seus drets? Quines faltes administratives estan donant lloc a l’internament de persones en aquests centres? Què es denuncia d’aquests centres? Què en diu el Govern? Què en diuen els organismes internacionals? Quines mesures alternatives s’hi proposen?

El treball es basarà en la recerca documental, que pot complementar-se amb entrevistes amb els diferents actors implicats. En aquest tipus de treball, és important contrastar el punt de vista de les diferents parts en conflicte i comparar els diferents informes disponibles per tal de realitzar un anàlisi aprofundit de la qüestió.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Proposta elaborada per la Clínica Jurídica en Drets Humans, de la Facultat de Dret de la UB.

Temes: ,

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer