Despeses militars

En principi, la defensa militar de l’Estat hauria de correspondre al pressupost assignat al Ministeri de Defensa en els pressupostos generals de l’Estat. No obstant això, actualment existeix un debat sobre si determinades partides d’altres ministeris (Educació, Indústria…) són relatives a la despesa militar.

Què entenen per despesa militar les diferents fonts? Quines partides d’altres ministeris es qüestionen? Quins arguments s’han aportat al debat? Es podria dir que la despesa militar es troba disfressada?

Es tractaria d’analitzar el significat de despesa militar pel Govern de l’Estat i els diferents centres de recerca (SIPRI, Centre Delàs, Escola de Cultura de Pau…), per tal d’extreure conclusions sobre els criteris que utilitzen en la selecció de les dades, tot reflexionant sobre les seves implicacions.

Les dades es cercarien als Pressupostos Generals de l’Estat i la comparació i avaluació de les mateixes amb d’altres informes relatius a aquest tema, fent servir entrevistes per contrastar l’anàlisi amb organitzacions especialitzades.

També es pot comparar aquesta despesa militar amb les despeses destinades a desenvolupament, educació, sanitat… a l’estil de la proposta “Dividendo para la paz”.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Recerca proposada per Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Temes:

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer