Com estan impactant les mobilitzacions socials en les decisions polítiques sobre la crisi del refugi?

institucions europaEl dret d’asil és un dret humà contingut a la Declaració Universal de Drets Humans de 1948, desenvolupat en la Convenció de Ginebra de 1951 i en el seu Protocol (Nova York, 1967), així com en d’altres tractats internacionals i regionals com la Carta Europea de Drets Fonamentals. Malgrat això, l’actual crisi del refugi respon, entre altres causes, a la manca de política exterior europea, la inacció davant el conflicte sirià i l’enfocament de les actuals polítiques de migració i asil. Com poden rebatre aquesta situació les campanyes informatives, de sensibilització i de pressió política organitzades des de la societat civil?

L’objectiu d’aquesta proposta de recerca és identificar les decisions polítiques sobre la crisi del refugi que són conseqüència de les mobilitzacions socials sorgides en aquest camp.

La metodologia de recerca pot ser una anàlisi de documents, que per exemple inclogui actes de plenaris, parlaments de dirigents, articles de premsa… en què es mostri l’evolució de les resolucions de les administracions al voltant de les causes i conseqüències dels desplaçaments forçosos.

Recursos per iniciar la recerca:

  • Programa Migracions (CIDOB). Té com a objectiu contribuir al desenvolupament del debat i la investigació sobre el fenomen migratori, amb especial èmfasi en l’anàlisi de polítiques i prenent com a marc de referència la Unió Europea.
  • Amnistia Internacional. Articles i informes sobre la situació de les persones refugiades.
  • Policy notes, European Council on Refugees and Exile (ECRE)
  • European Migration Network (EMN) Annual Policy Reports. Informes anuals que esbossen els desenvolupaments polítics i legislatius més importants i els debats públics en matèria de migració i asil en els estats membres de la UE i Noruega. Des de 2009, aquests documents contribueixen als informes anuals de la Comissió Europea sobre migració i asil, els quals revisen els progressos realitzats en la implementació de la política d’asil i migració.
  • EMN Country Fact Sheets . Anualment, proporcionen informació sobre els desenvolupaments polítics i legislatius més importants en matèria de migració i protecció internacional en el marc dels estats de la UE i Noruega, a més de les estadístiques més recents en aquests àmbits.

Temes: , , , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer