Com es protegeixen els drets humans més fonamentals de les persones refugiades?

camp refugiatsLes condicions de vida de les persones refugiades (tant d’aquelles que viuen en camps de refugiats com d’aquelles que no) es deteriora diàriament, i les infraestructures dels països d’acollida i els recursos destinats a aquesta població són insuficients. Dades de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) indiquen que un 12% de les persones refugiades viuen en camps oficials de refugiats; la resta sobreviu a les ciutats o al camp, on la seva vulnerabilitat s’agreuja amb la manca de treball i en esgotar-se els estalvis.

La precarietat en l’habitatge, el deteriorament creixent de l’assistència sanitària o la dependència de les institucions internacionals per a l’alimentació marquen la vida quotidiana de milers de persones refugiades. I les situacions d’escassetat creen tensions als països d’acollida. En concret, l’ACNUR identifica conflictes, sobretot, per l’accés a l’aigua i a les instal·lacions sanitàries.

L’objectiu d’aquesta proposta de recerca és, doncs, analitzar quins mecanismes s’han creat en un determinat indret d’acollida (un camp oficial de refugiats, un barri d’una ciutat…) per protegir els drets humans més fonamentals de les persones refugiades. En aquest àmbit, s’hi inclouen, bàsicament, l’alimentació, la higiene, l’assistència sanitària, l’educació, el sanejament…

La metodologia de recerca pot consistir, per exemple, en la realització d’entrevistes a organitzacions i persones que han treballat en camps de refugiats.

Recursos per iniciar la recerca:

Temes: , , , , , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer