Gabinet de Drets Humans de Creu Roja

El Gabinet de Drets Humans de Creu Roja té com a objectiu la recerca i el foment de la pau, la difusió i l’ensenyament del Dret Internacional Humanitari, la promoció i difusió dels Drets Humans i la propagació dels principis fonamentals del Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja.

Observatori Europeu de Memòries

L‘Observatori Europeu de Memòries és una iniciativa de la Fundació Solidaritat UB i el Grup de Recerca Memòria i Societat de la Universitat de Barcelona. L’objectiu de l’Observatori és analitzar i comprendre els diferents processos històrics i memorials del nostre passat més proper. S’articula a partir del treball en xarxa i té entre els seus reptes el foment de la recerca multidisciplinar i la construcció de la memòria pública, contribuint a l’anàlisi i la gestió de les polítiques de memòria tot incidint en el dret de la ciutadania a utilitzar i ressignificar el patrimoni memorial.

SETEM

SETEM és una organització no governamental de solidaritat internacional que, juntament amb organitzacions del Sud, pretén sensibilitzar la societat sobre les desigualtats Nord-Sud, denunciar les seves causes i promoure transformacions personals i col·lectives per aconseguir un món més just i solidari. A Catalunya, el treball de SETEM se centra en la defensa i difusió del consum responsable i ètic.

Assemblea de Cooperació Per la Pau

Des de 2011, l’Assemblea de Cooperació Per la Pau (ACPP) desenvolupa el projecte A la recerca del desenvolupament, que dóna suport, seguiment i assessorament a un seguit de treballs de recerca de batxillerat de centres educatius de Barcelona.

Justícia Alimentària – VSF

Justícia Alimentària – VSF (Veterinaris Sense Fronteres) és una associació dedicada a la transformació del sistema agroalimentari actual, que oprimeix i expulsa les comunitats rurals i destrueix el medi ambient, orientada a la consecució de la sobirania alimentària.

Institut de Drets Humans de Catalunya

idhc-logoL’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) desenvolupa tres línies de treball paral·leles i interdependents: la sensibilització i la promoció dels drets humans, l’assessorament, i la formació en matèria de drets humans.

Associació Catalana per a la Pau

L’Associació Catalana per a la Pau (ACP) va néixer l’any 1990 impulsada per un col·lectiu d’homes i dones, vinculats a diverses organitzacions i moviments socials compromesos en la lluita per la pau i el desarmament i en la transformació de les relacions entre el Nord i el Sud del planeta.

Poble Sec

Pla Comunitari Poble SecAl barri del Poble Sec s’hi desenvolupen un munt d’iniciatives que tenen en comú el foment de la convivència i les xarxes veïnals per a la millora del barri i la transformació social.

En col·laboració amb el Pla Comunitari del Poble Sec i algunes de les comissions formades des de l’Assemblea de Barri, hem recollit vàries necessitats de recerca.

Centre Delàs d’Estudis per a la Pau

centre delasEl Centre Delàs d’Estudis per a la Pau és un observatori sobre desarmament, comerç d’armes, conflictes armats i cultura de pau, que té com a principals objectes de recerca l’anàlisi del cicle armamentista (cicle econòmic militar) i del militarisme. El treball d’estudi i publicació es combina amb la difusió i mobilització social al voltant dels efectes negatius del militarisme; entre ells, la despesa militar, la recerca i desenvolupament militar i la fabricació i el comerç d’armes, així com la denúncia de l’incompliment dels acords dels governs en aquestes matèries.

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer