Gabinet de Drets Humans de Creu Roja

El Gabinet de Drets Humans de Creu Roja té com a objectiu la recerca i el foment de la pau, la difusió i l’ensenyament del Dret Internacional Humanitari, la promoció i difusió dels Drets Humans i la propagació dels principis fonamentals del Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja.

Observatori Europeu de Memòries

L‘Observatori Europeu de Memòries és una iniciativa de la Fundació Solidaritat UB i el Grup de Recerca Memòria i Societat de la Universitat de Barcelona. L’objectiu de l’Observatori és analitzar i comprendre els diferents processos històrics i memorials del nostre passat més proper. S’articula a partir del treball en xarxa i té entre els seus reptes el foment de la recerca multidisciplinar i la construcció de la memòria pública, contribuint a l’anàlisi i la gestió de les polítiques de memòria tot incidint en el dret de la ciutadania a utilitzar i ressignificar el patrimoni memorial.

SETEM

SETEM és una organització no governamental de solidaritat internacional que, juntament amb organitzacions del Sud, pretén sensibilitzar la societat sobre les desigualtats Nord-Sud, denunciar les seves causes i promoure transformacions personals i col·lectives per aconseguir un món més just i solidari. A Catalunya, el treball de SETEM se centra en la defensa i difusió del consum responsable i ètic.

Assemblea de Cooperació Per la Pau

Des de 2011, l’Assemblea de Cooperació Per la Pau (ACPP) desenvolupa el projecte A la recerca del desenvolupament, que dóna suport, seguiment i assessorament a un seguit de treballs de recerca de batxillerat de centres educatius de Barcelona.

Veterinaris Sense Fronteres

VSF (Veterinaris Sense Fronteres) – Justícia Alimentària Global és una associació dedicada a la transformació del sistema agroalimentari actual, que oprimeix i expulsa les comunitats rurals i destrueix el medi ambient, orientada a la consecució de la sobirania alimentària.

Institut de Drets Humans de Catalunya

idhc-logoL’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) desenvolupa tres línies de treball paral·leles i interdependents: la sensibilització i la promoció dels drets humans, l’assessorament, i la formació en matèria de drets humans.

Associació Catalana per a la Pau

L’Associació Catalana per a la Pau (ACP) va néixer l’any 1990 impulsada per un col·lectiu d’homes i dones, vinculats a diverses organitzacions i moviments socials compromesos en la lluita per la pau i el desarmament i en la transformació de les relacions entre el Nord i el Sud del planeta.

Poble Sec

Pla Comunitari Poble SecAl barri del Poble Sec s’hi desenvolupen un munt d’iniciatives que tenen en comú el foment de la convivència i les xarxes veïnals per a la millora del barri i la transformació social.

En col·laboració amb el Pla Comunitari del Poble Sec i algunes de les comissions formades des de l’Assemblea de Barri, hem recollit vàries necessitats de recerca.

Facultat d’Educació

Des de la Facultat d’Educació de la UB s’ofereix als estudiants la possibilitat de participar en un projecte d’Aprenentatge Servei (ApS) per tal d’exercir la responsabilitat social en l’àmbit de la formació. L’ApS és una proposta educativa que combina l’aprenentatge acadèmic i el servei a la comunitat en un únic projecte, en el qual l’estudiant es forma treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

A través d’aquesta iniciativa, rebem estudiants de la Facultat d’Educació que acompanyen i/o assessoren alumnes de batxillerat en el seu treball de recerca.

Facultat de Dret

Des de la Facultat de Dret de la UB s’ofereix als estudiants la possibilitat de participar al projecte d’Aprenentatge Servei (ApS) Dret al Dret per tal de millorar la seva formació a través de la col·laboració amb organitzacions públiques, socials i professionals.

A través d’aquesta iniciativa, rebem estudiants de la Facultat de Dret que, amb l’acompanyament del seu professorat, ofereixen suport a l’alumnat de batxillerat en la realització de treballs de recerca sobre qüestions vinculades als drets humans i al dret internacional.

Centre Delàs d’Estudis per a la Pau

centre delasEl Centre Delàs d’Estudis per a la Pau és un observatori sobre desarmament, comerç d’armes, conflictes armats i cultura de pau, que té com a principals objectes de recerca l’anàlisi del cicle armamentista (cicle econòmic militar) i del militarisme. El treball d’estudi i publicació es combina amb la difusió i mobilització social al voltant dels efectes negatius del militarisme; entre ells, la despesa militar, la recerca i desenvolupament militar i la fabricació i el comerç d’armes, així com la denúncia de l’incompliment dels acords dels governs en aquestes matèries.

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer