Urbanisme amb perspectiva de gènere

cityL’urbanisme és quelcom que materialitza determinades concepcions de l’espai públic i privat i del seu ús, i també replica els patrons patriarcals. En pocs casos es tracta o es concep un urbanisme amb perspectiva de gènere i menys encara, es parla directament d’urbanisme i violència de gènere. Per això, llencem aquesta proposta de mapeig de la ciutat. Una proposta d’anàlisi del disseny i ús de la ciutat o dels espais en els que convivim des d’una perspectiva de gènere. Per gaudir d’una ciutat per tothom, també per les dones.

La teva ciutat, districte, barri, escola, … està dissenyada amb perspectiva de gènere? En el disseny d’un espai determinat s’ha tingut en compte que els homes i les dones en fan un ús diferent i per tant els espais s’han d’adaptar a necessitats diferents? Hi ha itineraris a llocs (discoteca, biblioteca,…), llocs de la teva ciutat o escola que consideres perillosos, que no hi passaries sola o que simplement evites? Et sents insegura anant sola en determinades línies de transport i a determinades hores de la nit/matinada?

Desprès de la recerca documental sobre la creació d’un determinat espai i la consideració de la perspectiva de gènere, s’inicia un procés de recerca basat en la vivència personal. Es suggereixen dues possibilitats basades en dues metodologies diferents:

  • Observació participant. Es suggereix un exercici individual. La finalitat és la realització d’un mapa d’un espai (ciutat, districte, escola,…) assenyalant els punts crítics (d’inseguretat, incertesa,…). Aquest mapa es realitzaria en funció d’un recorregut a peu amb una càmera fotogràfica i un mapa per assenyalar els espais “d’inseguretat”. Es recomana anar acompanyat/da i mai posar en perill la seguretat personal.
  • Experimentació. La realització d’un experiment pel qual s’organitzarien dos grups. Un d’ells compost íntegrament per nois i l’altre íntegrament per noies. Amb unes premises iguals, els dos grups realitzarien un mapa de l’espai prèviament definit assenyalant els punts crítics al mapa i realitzant fotografies (igual que en el punt de dalt es recomana anar acompanyat/da i mai posar en perill la seguretat personal). A partir de l’experiència es realitzaria un grup de discussió per posar en comú els espais identificats i les experiències personals, analitzar elements comuns i diferents, establir relacions amb indicadors de violència, delinqüència,…, definir conclusions i propostes.

Ambdues possibilitats han de comptar amb una anàlisi de la situació i propostes de millora.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Temes: , , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer