Suport a la recerca

Des del programa Recerca per la ciutadania global, oferim activitats de suport als treballs i projectes de recerca de l’alumnat d’ESO i Batxillerat des de la perspectiva de la pau, els drets humans i la ciutadania global. Les activitats poden programar-se en qualsevol moment del curs i abasten totes les fases de la recerca.

Actualment, el programa es desenvolupa a Barcelona, Viladecans i Sant Feliu de Llobregat. Així mateix, durant el curs 2016-2017 s’ofereix assessorament gratuït a estudiants de centres educatius de tot Catalunya que realitzin treballs de recerca de batxillerat sobre el conflicte de Síria i la crisi del refugi.

Presentació de propostes

inicioXerrada o taula rodona amb els següents continguts:

  • La investigació per la pau com a àmbit interdisciplinari de recerca.
  • Àmbits temàtics de la recerca per la ciutadania global.
  • Recerca vs. treball monogràfic. Etapes de la recerca.
  • Presentació del servei i propostes de recerca a l’abast de l’alumnat.

Es recomana com a activitat inicial en un sol acte per a tots els grups de batxillerat, amb una durada mínima d’1 hora.

Taller de recerca

Laberint_recercaSessió de treball amb grups d’un màxim de 30 alumnes. Els continguts del taller s’adapten en funció de l’etapa de recerca en què es trobin els diferents estudiants que conformen el grup:

  • Concreció de l’objectiu de la recerca, la hipòtesi o qüestió a investigar.
  • Identificació de fonts d’informació a l’abast.
  • Elecció de tècniques de recerca.
  • Planificació de la recerca.
  • Redacció de l’informe final.
  • Divulgació de la recerca.

A més de la formació en recerca, el taller facilita que cada estudiant identifiqui els elements en què necessita orientació o informació, que posteriorment poden atendre’s amb el seu tutor/a o a través de les activitats d’assessorament i atenció de consultes.

Assessorament

L’assessorament permet un treball més personalitzat amb cada estudiant. Pot desenvolupar-se individualment o bé en grups de 4-5 persones. En cas de realitzar-se en petit grup, l’assessorament es desenvolupa en un espai facilitat pel centre i requereix una hora de durada mínima de l’activitat. L’assessorament individual pot desenvolupar-se al Campus UB de Sants (c/ Melcior de Palau 140 de Barcelona).

Atenció de consultes

L’estudiant pot requerir informacions molt específiques que poden resoldre’s amb una consulta per telèfon (93 403 96 12) o correu-e.

Taller de formació del professorat

El suport a cada alumne requereix una coordinació amb el seu tutor o tutora, al qual procurem mantenir informat sobre les reunions de treball amb l’estudiant. En cas que al centre educatiu siguin varis els professors i professores interessats en la nostra proposta de suport a la recerca, oferim la possibilitat d’organitzar una trobada conjunta com a taller de formació permanent.

Aquest taller es planteja com una trobada formativa amb el professorat encarregat de la tutoria de la recerca. Es desenvolupa al mateix centre educatiu i permet intercanviar perspectives sobre el treball de recerca, alhora que es proporcionen idees i recursos per a la tutoria des de la situació específica d’aquell centre en aquell curs.

barra_UB

Crystal_Clear_app_email

Més informació i sol·licitud d’activitats: recercapau@ub.edu

 

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer