Interdisciplinarietat

La recerca per a la pau és una recerca interdisciplinària (no exclusiva d’una determinada branca del saber) que integra la reflexió ètica. En paraules de Grasa (2010), és un «context per a la recerca» abordable des de múltiples disciplines.

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer