Qui és qui a les finances ètiques?

banca ètica1La banca ètica existeix i és present al nostre país. Els elements que diferencien la banca ètica d’altres entitats financeres són, entre d’altres, la transparència i el finançament d’iniciatives econòmiques sostenibles amb un fort contingut social. Però n’hi ha d’altres que tenen a veure amb la participació i la presa de decisions, l’aposta pel medi ambient i les activitats de proximitat,… La present proposta pretén aprofundir en la temàtica de la banca ètica des de l’anàlisi dels principis que la caracteritzen fins a l’acció.

Quines són les entitats de banca ètica presents a l’entorn de l’estudiant? Quins són els indicadors, principis,… que permeten diferenciar una entitat de banca ètica d’una que no ho és? Quines són les característiques bàsiques de les entitats de banca ètica identificades? Quin tipus de diferències es poden identificar entre les diferents entitats de la banca ètica: en relació amb el públic a què es dirigeixen, els productes que ofereixen, les condicions en què aquests productes es llencen al mercat,…? Quina tipologia de projectes/activitats econòmiques es financen? És compatible una banca ètica amb la banca tradicional?

La proposta de recerca s’orienta a la realització d’una instantània de la banca ètica, preferiblement la que desenvolupa la seva acció a l’àrea d’influència de l’estudiant. Aquesta instantània pretén captar tots els matisos de la banca ètica, les seves diferències, els seus camps d’especialització, els seus resultats, les seves apostes a curt i mig termini,… Per això es planteja la realització d’entrevistes i qüestionaris a representants de les principals entitats de banca ètica de l’entorn de l’estudiant. Amb els qüestionaris es pot obtenir informació quantitativa relativa a les preguntes anteriorment mencionades i amb les entrevistes, informació qualitativa per interpretar les dades. Així mateix, aquesta tasca és posterior a la investigació documental, en què la recerca en les pàgines web de les diferents entitats aportarà informació sobre els principis de la banca ètica, així com sobre volum de negoci, projectes finançats, etc.

Alguns recursos per a la recerca:
FETS, Finançament ètic i Solidari
OFE, Observatori de les Finances Ètiques
Oikocredit
Coop57
Triodos Bank
FIARE
Associació CAF

Temes: , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer