Propostes de recerca

En aquest enllaç recopilem qüestions de recerca a l’abast d’estudiants d’ESO i Batxillerat, per qüestionar la violència i fonamentar la cultura de pau.

Algunes responen a necessitats de recerca d’ONG i serveis.

També les hem classificat en funció dels estudis universitaris que l’estudiant tingui previst cursar o que, encara que no vulgui matricular-s’hi, cridin la seva atenció.

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer