Motivar la recerca per la ciutadania global

En els treballs participants al Premi Recerca per a la Pau, entre les motivacions de la recerca sovint se cita:

  • La vinculació amb els estudis universitaris que es volen cursar en el futur.
  • La curiositat, motivada pel fet que són matèries pocs estudiades.
  • L’enriquiment personal que pot suposar la recerca per a l’estudiant.
  • La reivindicació de la pròpia història (familiar, del municipi, d’alguna entitat propera…).
  • La voluntat de fer un treball esperançador.

Com s’han originat aquestes motivacions? Què ha despertat l’interès per aquests temes? En general, podríem afirmar que la vivència o el contacte amb una realitat concreta. De vegades és un contacte recent (per exemple, en el cas de treballs sobre temes d’actualitat), però sovint es tracta d’una experiència d’anys anteriors que encara es recorda. En aquest sentit, els orígens dels treballs es troben en les següents vivències:

El contacte amb persones que han viscut la problemàtica en primera persona

Destaca l’entorn familiar: estudiants que han immigrat o amb família que ha immigrat, joves que tenen familiars que treballen en l’àmbit de la cooperació, etc. També és el cas dels treballs de recuperació de la memòria històrica a través de la història de vida d’un familiar, així com a través de la convivència amb la diversitat cultural que es produeix a l’escola i al barri, l’amistat amb un infant procedent d’un altre país o d’una altra cultura, la presència d’una minoria cultural al barri, el record d’una injustícia patida per alguna persona de l’entorn (de nou, especialment, els companys de l’escola), des de les més directes (per exemple, insults) fins a les més subtils (desigualtats). També pot donar-se per la curiositat despertada per una xerrada o activitat puntual (sovint al centre; de vegades, a l’esplai, amb la família…) en què s’hagi sentit algú parlant en primera persona de la problemàtica, apropant les seves vivències, el contacte amb persones que han viscut conflictes bèl·lics (supervivents, republicans espanyols…).

L’actualitat mediàtica

La violència de gènere o el conflicte Israel-Palestina són temes recurrents en els treballs participants al Premi Recerca per a la Pau al llarg dels anys.

La incidència de les ONG i els moviments socials

En algun dels treballs participants en el Premi es percep el resultat de les campanyes de sensibilització de les ONG: recerques sobre armamentisme, sobre el coltan, sobre banca ètica, etc., o les mobilitzacions ciutadanes davant la crisi.

Viatges i sortides

Viatges a altres països, visites a museus, participació en camps de treball…

_____________________

Moltes d’aquestes vivències donen pistes sobre el tipus d’activitat que s’ha d’integrar en la programació educativa per tal de despertar l’interès de l’alumnat per aquests temes. En aquest sentit, és més probable que l’alumnat s’interessi per investigar qüestions de ciutadania global si aquest àmbit ja s’ha treballat abans en el centre educatiu: resulta molt difícil motivar envers la recerca per la ciutadania global si prèviament no s’ha tingut cap contacte amb aquestes temàtiques.

En tot cas, en la programació es poden introduir xerrades amb persones implicades en aquestes problemàtiques (que aportin una perspectiva constructiva, orientada a la millora social), visites a espais de memòria (per exemple, en relació amb la Guerra Civil), visionats de documentals crítics, comentaris de l’actualitat mediàtica, etc.

Finalment, s’aprecia una incidència del projecte de recerca de 4t d’ESO en els temes de recerca que planteja l’alumnat al batxillerat, de manera que seria idònia la coordinació amb el professorat responsable d’aquesta matèria.

Font: Recerca per a la Pau des de Filosofia de Batxillerat (2012)

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer