Dificultats en la tutoria de recerques per la ciutadania global

Algunes dificultats que el professorat identifica en la tutoria de treballs de recerca per la ciutadania global al batxillerat són:

 • Assoliment deficient de les competències bàsiques de primària i ESO. Destaquen les dificultats en la competència comunicativa i lingüística, però també tots els aprenentatges previs (competència en aprendre a aprendre, competència en el tractament de la informació i competència digital, autonomia i iniciativa personal…) que fonamenten la competència en recerca al batxillerat.
 • El temps per a la tutoria de la recerca pot resultar insuficient o nul.
 • L’ESO condiciona l’elecció de temes de l’alumnat, de manera que si no hi ha coordinació amb aquesta etapa pot resultar difícil orientar envers temàtiques de compromís social.
 • Temps de què disposa l’alumne per fer la recerca: el treball es comença a primer, però a segon hi ha un salt en el grau de preparació per a la recerca pel que fa a la formació, especialment de maduresa.
 • Alumnes que no tenen interès a fer recerca: hi ha alumnes que no manifesten interès per cap tema, no estan motivats per investigar, però el treball de recerca l’han de fer, han de mobilitzar-se. Les metodologies actives haurien de ser més presents en les etapes prèvies perquè l’alumne no arribi a batxillerat (una etapa, recordem-ho, postobligatòria) amb una cultura escolar inadequada per al treball de recerca.

Font: Recerca per a la pau des de la Filosofia de Batxillerat (2012).

Comentaris (2)

 • Jan López Planas
  06/06/2016 at 9:29 |

  Bon dia,
  Sóc Llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzat en l’ocupació de Palestina.
  D’altre banda sempre m’he dedicat a l’educació en el lleure i estic acostumat a tractar amb infants i joves.
  Veig que amb els meus recursos acadèmics i experiencials podria ser un actiu real en aquest projecte, si esteu interessats us envio el meu cv.

  • 09/06/2016 at 12:43 |

   Hola, Jan. Moltes gràcies pel teu interès en el projecte. Actualment no tenim cap lloc de treball vacant. En cas de tenir-lo, publiquem les ofertes de feina al butlletí http://intercom.lafede.cat/

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer