Última fase: comunicar i divulgar la recerca

L’última fase de tota recerca és la comunicació i difusió dels resultats. No es tracta només d’elaborar l’informe, s’ha de posar a l’abast de la comunitat i, per això, cal divulgar la recerca mitjançant la participació
en fòrums, premis, fires, etc.

Per poder publicar l’informe de la recerca, s’ha d’haver fet un bon ús de les fonts: cites bibliogràfiques exhaustives, autoritzacions escrites de les persones implicades… Sovint, les entrevistes constitueixen un material valuós per a la recerca (treballs d’història oral, per exemple) però no es té l’autorització de la persona entrevistada per poder publicar el testimoni i, per tant, la recerca.

En relació amb la difusió, dels treballs de recerca de batxillerat n’han sorgit llibres publicats i s’han organitzat activitats de sensibilització als centres, entre d’altres.

A més, es poden plantejar recerques aplicades que siguin d’utilitat per  algun agent social (el mateix centre, una ONG…), i així aquest treball es pot convertir en un projecte d’aprenentatge servei.

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer