Claus de recerca per la ciutadania global

Claus en la implementació de recerques per la ciutadania global:

  • Qüestionar la realitat. La primera fase de la recerca consisteix en establir la qüestió que es vol resoldre a través del treball.
  • Accedir a fonts d’informació. L’alumnat disposa de múltiples fonts d’informació per donar resposta a qüestions de recerca en ciutadania global.
  • Comunicar i divulgar la recerca. Més enllà de l’elaboració de l’informe final de recerca, el procés de recerca es tanca una vegada s’han posat a l’abast de la comunitat les pròpies troballes. Per això cal publicar i divulgar el treball.

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer