Presentació

Recerca per la ciutadania global és un programa engegat per la Universitat de Barcelona per donar suport a l’alumnat de batxillerat en la realització de treballs de recerca des de la perspectiva de la pau, els drets humans i la ciutadania global.

La cultura de pau i la cultura de violència emergeixen durant el procés de recerca, incideixen en la seva orientació i en condicionen els resultats. Així, aquest programa explora les sinergies entre competència científica i competència ciutadana, tot posant en relleu el paper fonamental de la ciència per als drets humans i el desenvolupament sostenible a escala global.

L’objectiu fonamental de la iniciativa és facilitar la integració curricular de l’educació per a la pau, els drets humans i la ciutadania global al batxillerat, però també als estudis universitaris, a través del treball en xarxa dels diferents agents educatius.

La xarxa de suport a la recerca del programa integra, d’una banda, entitats, serveis i administracions dels municipis i, d’altra banda, estudiants i professorat de la Universitat de Barcelona per tal de facilitar l’accés de l’alumnat de batxillerat a la multitud de recursos locals que permeten l’estudi de fenòmens globals.

infografia3OKb

El programa Recerca per la ciutadania global inclou:

  • Propostes de recerca en l’àmbit de la pau, els drets humans i la ciutadania global.
  • Tallers de recerca als centres educatius per comprendre els procediments i criteris de rigor científic i considerar l’impacte de la recerca en els drets humans a escala global.
  • Assessorament en la realització de projectes, activitats i treballs de recerca per la ciutadania global: enfocament, qüestions de recerca, tècniques de recerca, fonts d’informació…
  • Atenció a consultes d’alumnat i professorat que es poden resoldre per telèfon (93 403 96 12) o correu-e.
  • Formació del professorat en l’àmbit de la recerca.

Navega pel web per saber més del programa o contacta amb nosaltres per participar-hi.


recercapau@ub.edu

 


Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer