Per saber-ne més

Investigació per la pau

Grasa, R. Cinquanta anys d’evolució de la investigació per la pau. Publicat dins la col·lecció Recerca x Pau, de l’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans de la Generalitat de Catalunya, 2010.
Educació per a la pau
Caireta, M.; Barbeito, C. Introducció de conceptes: pau, violència, conflicte. Escola de Cultura de Pau, 2004.
La recerca com a estratègia didàctica
El treball de recerca i l’educació en valors

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer