ONG 2.0? Les xarxes socials i les ONG

ONG2.0Les tecnologies de la informació ho estan canviant tot a tots els nivells. L’ús de les xarxes socials i la interactivitat de la web 2.0 representen reptes i oportunitats per les ONGs. Aquesta proposta busca obtenir respostes a preguntes que tenen a veure amb com les ONG s’han adaptat i adoptat la web 2.0.

Com fan servir les ONG les possibilitats que ofereix la web 2.0? Quines xarxes socials acostumen a usar? Quins objectius té l’ONG quan les fa servir: captar voluntariat, captar recursos, informar d’activitats, participar, denunciar,…?

La participació de les ONG en xarxes socials forma part de la seva estratègia de comunicació? Està documentat? Les ONG disposen de plans de comunicació que inclouen les xarxes socials? I de recursos humans i econòmics destinats a la gestió de les xarxes socials? Hi ha una avaluació periòdica de l’acció? Es redefineix el pla de comunicació en funció d’aquesta avaluació?

La recerca comença amb una definició de l’objecte d’estudi i una contextualització; això es fa mitjançant la recerca bibliogràfica. A partir d’aquí, un cop identificat l’objecte d’estudi i seleccionades les ONG, les seves pàgines web i les xarxes socials on actuen, es poden implementar diferents possibilitats:

  • Construcció d’un indicador de l’ús de les xarxes socials per part de les ONG. Aquest indicador es pot construir a partir de les qüestions formulades (presència a les xarxes socials, tipologia de presència, grau d’interactivitat…). És necessari definir les variables que formarien l’indicador, el seu pes i la seva relació. Complementàriament, i per obtenir més informació, es pot realitzar una enquesta i dirigir-la a les ONG seleccionades o bé entrevistar-ne les persones responsables.
  • Observació participant. L’estudiant pot seguir les comunicacions de les ONG i analitzar, a més, el grau d’interacció entre els participants de les xarxes socials i l’ONG. Per exemple, es pot convertir en una de les persones seguidores de les fanpage de les ONG, pot subscriure’s a les seves notícies, pot consultar-ne el bloc… Complementàriament, l’estudiant pot realitzar entrevistes o enquestes a les persones que s’encarreguen de les tasques de gestió de les xarxes socials de diferents ONG. Això permetria establir elements comuns, diferències, estratègies…

Alguns recursos per iniciar la recerca:

 

 

Temes: ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer