Moviments per la pau

El moviment pacifista ocupa poc espai als mitjans de comunicació. La seva presència al carrer pot passar també desapercebuda respecte al ressò mediàtic de les protestes en què la violència es fa present.

Es proposa fer una recerca dels esdeveniments que han ocupat el moviment per la pau durant l’últim any en un municipi en concret o, si es prefereix, a nivell català o estatal.

Caldrà identificar els col·lectius pacifistes del territori escollit i, a través de l’estudi de la documentació editada, així com d’entrevistes en profunditat i l’observació, analitzar les seves campanyes (temes, arguments, estratègies, activitats…), documentar-les, i tractar d’elaborar una valoració global de cap a quina direcció està anant (o hauria d’anar) aquest moviment per a la pau.

Alguns recursos per a la recerca:

Recerca proposada per Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Temes: ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer