DISSENY METODOLÒGIC

Una vegada completat el marc teòric, revisa l’objectiu d’investigació i fes-ne la redacció definitiva, amb el nou vocabulari adquirit, per expressar amb precisió la qüestió de recerca.

Quins criteris d’anàlisi identifiques a partir del teu marc teòric? No pretenguis respondre aquesta pregunta abans d’haver-lo completat!

Quines dades necessitaràs per realitzar aquesta anàlisi?

Com recolliràs aquestes dades? Les tècniques de recerca poden ser molt variades.

Quins instruments necessitaràs per a la recollida de dades? Pot ser que hagis identificat instruments en el marc teòric. En tot cas, revisa’ls per comprovar que s’adeqüen a la teva recerca i, si s’escau, fes petites modificacions.

 
POSA PER ESCRIT AQUESTA ETAPA

Al final d’aquesta etapa, cal redactar un nou apartat de contingut de l’informe d’investigació:

Metodologia

És molt important deixar constància del disseny metodològic inicial. Si després hi introdueixes modificacions, les exposes.

 
AVALUA’T! Revisar la feina feta ens ajuda a avançar.
Passa a l'etapa següent
UNA INICIATIVA DE:
Fundació Solidaritat UB Institut de Desenvolupament Professional
AMB EL SUPORT DE:
Ajuntament de Barcelona Diputació Barcelona