L’exclusió als mitjans de comunicació

mitjans comunicacio microfonEls mitjans de comunicació apareixen com els grans generadors d’opinió, capaços de condicionar les nostres opinions sobre temes diversos.

Organismes com el Consell de l’Audiovisual de Catalunya estudien aquesta influència i, entre d’altres, han publicat estudis sobre com la presentació mediàtica de determinats col·lectius contribueix a nodrir estereotips i discriminacions per raó de gènere, edat, cultura,…

Davant la presència de grups socials vulnerables a la discriminació, quina presència mediàtica té un grup concret? S’identifiquen estereotips en la seva presentació als mitjans? S’identifica discriminació en la seva presència mediàtica? En què s’identifica aquesta discriminació? Hi ha correlació entre aquest tractament mediàtic i la percepció social del col·lectiu?

El treball pot orientar-se a identificar la presència de discursos discriminatoris als mitjans (premsa, televisió,…) o bé focalitzar-se en un determinat col·lectiu susceptible a la discriminació. En ambdós casos, la recerca es basaria en l’observació i anàlisi dels mitjans.

L’estudi també pot centrar-se en un determinat format audiovisual: notícies, publicitat, sèries de ficció… En aquest sentit, pot ser interessant replicar alguna recerca publicada pels organismes especialitzats.

Alguns diaris permeten l’accés a la seva hemeroteca, de manera que el treball pot adoptar una perspectiva històrica, analitzant el tractament d’un determinat col·lectiu en un determinat període: franquisme, transició, primers anys de democràcia,…

Finalment, es pot realitzar un estudi d’opinió en l’entorn de l’estudiant per contrastar si aquests discursos coincideixen amb les percepcions i opinions majoritàries en el seu context.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Temes: , , , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer