L’evolució de la dona en el còmic

Front cover, "Wow Comics" no. 38 (art by Jack Binder)Des dels seus inicis al segle XIX, el gènere del còmic ens ofereix un bon reflex de l’evolució històrica de la societat. Per exemple, podem veure el predomini de la figura de l’home, essent les dones relegades a papers secundaris i estereotipats. No obstant això, aquesta caracterització ha anat canviant en les últimes dècades, en consonància amb els avenços en la igualtat de gènere a la societat.

Quins són els papers que tradicionalment s’han atorgat a les dones en el còmic? Quins estereotips s’hi han reproduït? Quines diferències i similituds hi ha entre les publicacions dels grans focus de la indústria del còmic: Estats Units, França i Japó?

La recerca pot centrar-se en l’anàlisi de la indústria del còmic adreçada a dones. Quins còmics es promocionen? Quins són els més coneguts per les dones? Quina relació entre gèneres hi reflecteixen? Els nois llegeixen còmics protagonitzats per noies? Les noies llegeixen còmics protagonitzats per nois?

També poden cercar-se autores de còmic d’arreu del món i analitzar els temes que aborden, si els personatges femenins reben un tractament igualitari, si hi apareixen problemàtiques compartides per les dones d’arreu del món, etc.

En aquest cas s’hauria de fer un anàlisi històric del còmic centrant-se en el paper dels personatges femenins. S’hauria de fer una recerca bibliogràfica del gènere mitjançant articles, llibres, entrevistes… Seria important fer entrevistes obertes a experts, com per exemple a autors/es, editors/es i dibuixants de còmic, i enquestes a una mostra de la població per veure quins són els seus coneixements i opinions.

Recursos per iniciar la recerca

Temes: , , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer