Revistes del moviment per la pau

L’Institut Català Internacional per la Pau (2007) ha promogut la digitalització de les revistes més representatives del moviment per la pau a Catalunya. Així, des del seu web es pot accedir al contingut de les següents publicacions:

  • Diari de la pau (Barcelona, 2003-2005)
  • En peu de pau (Barcelona, 1984)
  • En pie de paz (Barcelona, 1986-2001)
  • Mocador (Barcelona, 1987-1996)
  • La pau: diari de la pau (Barcelona, 1991-1992)
  • Pax (Barcelona, 1974-1978)
  • La puça i el general (1979-1980)

Es tracta d’un material molt interessant per a qualsevol recerca sobre el pacifisme a Catalunya.

Quins temes centren la seva lluita en cada etapa? Quines relacions amb d’altres moviments socials, d’aquí o d’arreu, s’hi establiren? Quines continuïtats i disrupcions s’hi identifiquen amb el moviment pacifista (persones, temes, estratègies…)? Què es deia en el passat sobre qüestions actuals del pacifisme internacional (armamentisme, intervencions militars a països en conflicte, implicació de la ciutadania…)?

D’altra banda, les mateixes publicacions poden ser objecte d’estudi. Quin col·lectiu o entitat hi ha darrere de l’edició? Quins sistemes es feien servir per a la publicació i distribució? Quin era l’abast de la divulgació assolida per cada publicació? Quins factors motivaren el sosteniment o desaparició de cada publicació? Quina ha estat l’evolució de les publicacions periòdiques del moviment pacifista català?

També es pot fer un estudi sociològic de les persones que apareixen a cada publicació: presència de col·lectius específics (infants, dones, gent gran…), procedència local, etc.

Com en qualsevol recerca, cal començar elaborant un primer marc teòric que englobi i delimiti la recerca, analitzar el material en base a l’objectiu específic del nostre estudi, contrastar les dades recollides amb d’altres fonts d’informació (bibliografia, entrevistes…) i, finalment, redactar l’anàlisi i elaborar-ne conclusions. Es pot mirar de localitzar i entrevistar alguns dels protagonistes dels esdeveniments que hagin mantingut la seva implicació en entitats pacifistes, per enriquir l’anàlisi.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Temes: ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer