Les monedes socials: viabilitat i anàlisi de casos pràctics

Què és la moneda social? Com funciona? Quines experiències de monedes socials es desenvolupen al propi municipi? Són viables econòmicament?

Per començar la recerca caldrà fer una mica d’història i buscar els casos internacionals precursors de la idea, el seu context i les seves motivacions.

A partir d’aquí caldrà fer una anàlisi descriptiva sobre què són les monedes socials, com funcionen, com es crea la xarxa, com es compra i es ven, quina interacció hi ha amb la moneda oficial, qui en pot formar part…

Des d’aquest coneixement, es poden buscar i analitzar els moviments de creació, impuls i funcionament de les monedes socials actualment en l’entorn propi com el propi municipi o comarca. Es pot analitzar la documentació que hagin generat i completar-la amb l’observació directa (que pot ser participant), així com entrevistes als responsables, dinamitzadors i/o participants d’aquestes xarxes socials.

La recerca pot centrar-se en fer una hipòtesi sobre la viabilitat de monedes significatives i la seva repercussió en les economies dels diferents llocs.

Alguns recursos per a la recerca:

Recerca proposada per FETS, Finançament Ètic i Solidari.

Temes: ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer