La sobirania alimentària als llibres de text

Gallecs blat1La manera com es produeixen els aliments, es fan arribar a la població i es consumeixen té conseqüències en el medi ambient, les societats i la salut de les persones. En el creixement de la indústria agroalimentària, podem trobar l’origen de problemàtiques presents arreu del món com la fam i la desnutrició, les dificultats en l’accés a l’aigua, l’abandonament dels camps… Davant aquesta situació, moviments socials reivindiquen una producció orientada a l’alimentació local, propera al consumidor/a final, respectuosa amb el medi ambient (agroecològica) i lliure de transgènics.

Et proposem investigar si aquestes alternatives al nostre model de desenvolupament estan presents en l’escola i una forma de fer-ho pot ser a través de l’anàlisi dels llibres de text d’una determinada matèria o curs de Primària.

Quina visió es dóna sobre la producció d’aliments? Quina menció es fa de les conseqüències socials, ambientals i per la salut de la producció, distribució i consum d’aliments? Què es diu sobre l’alimentació saludable? Què es diu sobre el consum responsable? Quina presència té el món rural en les imatges i els textos? Es reprodueixen estereotips en relació al paper d’homes i dones en la producció, distribució i consum dels aliments?

Nombroses fonts bibliogràfiques permetran elaborar un apropament teòric al concepte de sobirania alimentària, els debats que hi ha al voltant i els criteris que la diferencien del model agrari i alimentari predominant en l’actualitat. A partir d’aquí, es pot triar una de les qüestions plantejades en aquesta proposta, així com els llibres de text que s’analitzaran.

Caldrà identificar quins apartats del llibre tracten aquest tema, de manera directa o indirecta, i analitzar quina visió donen sobre la qüestió escollida i com la donen, recollint dades que permetin argumentar-ho. Aquesta anàlisi personal pot contrastar-se amb la visió d’altres persones (professorat de primària, alumnes del centre, experts…) que es pot recollir a través d’entrevistes o un qüestionari.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Recerca proposada per VSF – Justícia Alimentària Global.

Temes: , , , , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer