La rehabilitació i reinserció en el cas dels penats estrangers

Es tractaria d’elaborar un dictamen sobre les causes per les quals, en el nostre ordenament jurídic, se substitueix una pena privativa de llibertat (presó) per una mesura de seguretat orientada a reeducar i reinserir al penat. Com afecten aquestes mesures a la població estrangera? Què succeeix amb la situació de permanència en el nostre país d’un estranger que ha estat condemnat per un delicte i està complint condemna? Com afecta a la renovació dels permisos de residència? Què succeeix en cas d’incomplir l’obligació judicial?

Un dictamen és un informe “que conté una valoració o una opinió (no una descripció) i és emès per un facultatiu o una comissió tècnica amb funcions d’assessorament o consulta”. Es tractaria que l’estudiant o grup d’estudiants actuessin com aquest expert o comitè d’experts per tal de generar un dictamen sobre com el nostre ordenament jurídic possibilita o dificulta l’objectiu de reinserció en el cas de la població penada estrangera.

L’anàlisi pot centrar-se també en el cas dels menors estrangers; el més específic dels menors estrangers no acompanyats, o bé enfocar-se a la situació de les dones estrangeres condemnades o a alguna altra qüestió d’actualitat que generi controvèrsia.

Caldrà consultar el codi penal vigent (especialment, els títols III i IV) i altra bibliografia disponible. També es poden realitzar entrevistes amb professionals que treballin en aquest àmbit, especialment d’entitats que col·laboren amb la Justícia en projectes de reinserció.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Proposta elaborada en col·laboració amb la Clínica Jurídica en Drets Humans, de la Facultat de Dret de la UB.

Temes: , ,

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer