La protecció legal de les persones homosexuals

Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Constitució Espanyola, a finals dels anys 70 va quedar legalitzada l’homosexualitat a Espanya. A partir d’aquest moment va començar un procés de reconeixement de drets progressiu que dura fins a l’actualitat, i que procura igualar el règim jurídic de les persones homosexuals al de la resta de la ciutadania, regulant temes com la prohibició de discriminació o la legalitat del matrimoni i la consegüent possibilitat d’adopció.

Quins han estat els drets històricament prohibits i especialment reivindicats pel col·lectiu homosexual? Quin ha estat el procés de canvi? Actualment hi ha una igualtat absoluta de drets respecte a les persones heterosexuals? El progressiu reconeixement de drets té algun efecte sobre el cessament de la discriminació social? Quines són les reivindicacions actuals del col·lectiu?

Es pot fer una recerca legislativa a la Constitució Espanyola, el Codi Civil i les diferents lleis que representen el reconeixement dels drets en qüestió, així com la consulta d’informes i documentació sobre la qüestió, i el contacte amb associacions representatives del col·lectiu.

Alguns recursos per iniciar la recerca:

Temes: , , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer