La internet censurada

La revolució en les tecnologies de la informació que permeten un accés a internet des de gairebé qualsevol lloc en qualsevol moment suposa múltiples reptes. Reptes que s’associen directament amb la democratització i universalització de la informació i el coneixement; amb la participació col·lectiva i individual en la creació del coneixement i en el progrés científic; amb l’accessibilitat dels recursos, la formació i les possibilitats de desenvolupament personal, profesional,..que impliquen, etc. La següent proposta s’orienta a emmarcar com la tecnologia i els avenços tecnològics, especialment en l’àmbit d’internet incideixen sobre els drets humans en un context com l’actual, el de la societat de la informació.

internet censurada* Quines males pràctiques o sistemes de control s’identifiquen en termes de censura a internet per part dels estats? Quins països plantegen restriccions a l’accés a internet per als seus habitants? Com afecta la censura en internet a defensors dels drets humans, periodistes,…? Quins drets humans s’estan vulnerant amb aquestes restriccions? Es promou l’escletxa digital? Quines són les implicacions de la censura en termes de gènere?

* L’accès a internet es podria considerar un dret social? Un dret humà? Per què? S’han realitzat accions concretes per desenvolupar l’accès a internet com un dret? Quins resultats han tingut? Quines consequències legals, econòmiques, socials,… pot tenir el reconeixement de l’accès a internet com un dret?

* Com s’exerceix control a internet (Qui controla internet)? Poden grans companyies (Apple, Google,…) amb quotes de mercat importants controlar internet o controlar allò que consultem, creem, comuniquem a internet? Com? Quines conseqüències té aquest control en les persones usuàries i en el seus drets i llibertats (a l’expressió, a la informació, a la privacitat,…)? Implica una vulneració dels drets segons les legislacions estatals?

La recerca s’inicia amb la concreció de la pregunta que guiarà la investigació i que s’haurà de respondre a les conclusions. Desprès d’identificada la pregunta es passaria a la recerca documental i bibliogràfica entorn als conceptes i definicions claus que articulen la recerca, punts de vista de diferents autors, referència a treballs d’investigació que complementen o que estan relacionats amb la temàtica de la investigació. Les propostes metodològiques es centren en la realització de recerca documental, recollida de dades i informacions, anàlisi de les dades i entrevistes semiestructurades  a persones expertes en la temàtica.

Alguns recursos per a la recerca:

 

 

Temes: , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer