Institut de Drets Humans de Catalunya

idhc-logoL’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) desenvolupa tres línies de treball paral·leles i interdependents: la sensibilització i la promoció dels drets humans, l’assessorament, i la formació en matèria de drets humans.

En cadascuna d’aquestes línies es dóna especial atenció a la relació amb altres institucions, a la participació en xarxa i a les activitats d’estudi i investigació.

En el camp de la sensibilització i la promoció es desenvolupen activitats de diferent naturalesa i en camps temàtics també diversos (conflictes oblidats, drets a la ciutat, drets emergents, drets humans al carrer…), amb un objectiu comú: difondre la cultura dels drets humans en la nostra societat per fer efectiu el respecte, gaudi i garantia dels drets fonamentals.

Respecte a les activitats d’assessorament, l’IDHC desenvolupa funcions de consultoria, de suport tècnic i científic a institucions públiques en el desenvolupament i implementació de, per exemple, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. A més a més, dóna recolzament a projectes específics i vinculats a l’ampliació de la cultura dels drets humans a la societat civil.

Pel que fa als aspectes formatius en drets humans, destaquen els cursos, seminaris especialitzats, cursets per a col·lectius específics, estudis i treballs d’investigació, projectes d’anàlisi i avaluació i conferències tant en l’àmbit local com internacional.

L’IDHC acull estudiants en pràctiques que estan realitzant estudiants de grau o postgrau de les universitats catalanes, espanyoles o europees, amb qui tenen signat convenis de col·laboració. En el marc de la col·laboració entre l’IDHC i el projecte Recerca per la Ciutadania Global, els estudiants en pràctiques realitzen tasques de proposta de treballs de recerca de batxillerat, així com l’assessorament puntual a estudiants de batxillerat en el seu treball de recerca.

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer