Indústria militar

Es proposa actualitzar les dades sobre la indústria militar a diferents escales: a nivell local, a nivell català, a nivell estatal, a nivell europeu o a escala mundial.

Es pot comptar amb el suport i l’orientació del Centre Delàs.

Alguns recursos per a la recerca:

Recerca proposada per Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Temes: , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer