Indústria militar

Es tracta d’actualitzar les dades sobre la indústria militar a diferents escales: a nivell local, a nivell català, a nivell estatal, a nivell europeu o a escala mundial.

Es pot comptar amb el suport i l’orientació del Centre Delàs.

Alguns recursos per a la recerca:

Indústria militar en Espanya
Directori d’empreses i indústries amb producció militar situades a Catalunya
Informe sobre la Indústria militar a Catalunya dels trabucs a l’aeronàutica

Proposta elaborada amb la col·laboració del Centre Delàs d’Estudis per la Pau

Temes:

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer