Història oral de la immigració

camíLa immigració és un procés personal que té implicacions socials, econòmiques, laborals,…  L’anàlisi d’aquests processos i de les polítiques públiques que se’n deriven així com el trencament dels estereotips que s’associen a la immigració (com a fenomen social i polític) i a la persona immigrant són els temes que articulen aquesta proposta de recerca.

D’aquesta manera, proposem que l’estudiant mitjançant l’ús del suport audiovisual realitzi un documental en què plasmi diferents històries de vida sobre el viatge realitzat per les persones immigrades.

  • Quins estereotips hi ha sobre la immigració i les persones immigrades? Quines són les causes que expliquen la immigració? Per què migren les persones? Som tots/es migrants? Quan i per què es pren la decisió de migrar? Què es planteja una persona quan vol migrar (superació personal, millora de les condicions de vida, millor futur per a la seva família,…)? Per què i com es tria el lloc de destí? Les persones migren soles?
  • Quines expectatives hi ha de la travessia? Quins sentiments i emocions es desperten? Quines pors sorgeixen? Com es recorda la travessia? Hi ha diferents llocs de transició abans d’arribar a la destinació final?
  • Com és l’arribada al lloc de destí? Què sent la persona en arribar a aquest lloc? És un lloc desconegut? Hi ha persones per rebre’l/la?Hi ha un teixit comunitari al qual adreçar-se? Quina és la situació legal de la persona en arribar al lloc de destinació? Quines implicacions té la situació legal de la persona en la seva vida quotidiana? I en la seva vivència emocional? Com és la relació amb les altres persones (de la comunitat, de la feina, de l’espai més proper)? Com es viu la distància i el distanciament de la família, els amics, la terra on s’ha nascut? Hi ha el pensament del retorn? Com seria el retorn ideal (en quines condicions)?

La realització del treball de recerca s’inicia amb la recerca documental sobre la migració, la definició del concepte, com s’ha tractat i estudiat prèviament, quins són els elements que identifiquen a la persona immigrada,… Posteriorment i en base a la recerca documental, es passaria a la selecció de les persones i realització de les històries de vida. Les històries de vida s’han de gravar i després transcriure per al seu posterior anàlisi. La present proposta suggereix que la gravació sigui en format audiovisual i que la recerca sigui un videodocumental que s’hauria d’acompanyar amb un informe escrit que documentés la recerca i justifiqués l’ús del videodocumental.

Les històries de vida i, per tant, l’anàlisi que fonamentarà la recerca es pot centrar en diferents aspectes de la immigració:

  • Històries del pas de la frontera.
  • Històries de persones que han sol·licitat asil a Espanya.
  • Històries de joves que han estat reagrupats pels seus familiars.
  • Històries de la immigració des d’una regió determinada (Àfrica subsahariana, el Magreb, Sud-Amèrica, etc.).

En qualsevol dels temes, caldrà que s’atenguin variables com la legalitat d’aquesta immigració, els sentiments d’aquell moment (inseguretat, il·lusió…), la possible vulneració de drets fonamentals, etc.

Alguns recursos per a la recerca:

 

Temes: , , , ,

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer