Formació del professorat

Investigacion ciudadania global

La recerca com a estratègia didàctica està molt present en el currículum de les diferents etapes educatives, i les recerques vinculades a problemàtiques de l’entorn (proper i global) són una oportunitat per al desenvolupament de la ciutadania global, alhora que potencien la competència científica.

Des del curs 2012/13, la Fundació Solidaritat UB col·laborem amb instituts públics en l’acompanyament de treballs de recerca de batxillerat que indaguin en qüestions de drets humans. Es tracta d’un assessorament extern que complementa la tasca de tutoria que realitza el professorat.

Actualment, estem publicant al Portal PAULA (en català i castellà) alguns dels materials i recursos que fem servir durant aquest assessorament, com a part d’un projecte de sistematització d’experiències d’educació per a la ciutadania global basades en la recerca. El projecte inclou, a més, les següents activitats:

Formació en línia per a professorat de Secundària (10/11/14 – 30/04/15).
Sistematització d’experiències d’educació per a la ciutadania global basades en la recerca (01/02/16 – 30/04/16).
►Dues publicacions finals que estaran disponibles al Dipòsit Digital de la UB.

Amb el finançament de:

aecid

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Per idear recerques

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer