Facultat d’Educació

Des de la Facultat d’Educació de la UB s’ofereix als estudiants la possibilitat de participar en un projecte d’Aprenentatge Servei (ApS) per tal d’exercir la responsabilitat social en l’àmbit de la formació. L’ApS és una proposta educativa que combina l’aprenentatge acadèmic i el servei a la comunitat en un únic projecte, en el qual l’estudiant es forma treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

A través d’aquesta iniciativa, rebem estudiants de la Facultat d’Educació que acompanyen i/o assessoren alumnes de batxillerat en el seu treball de recerca.

Comentaris

Premi de Recerca per a la Pau

Treballs de recerca publicats

Foment Recerca Centres Secundària

En col·laboració amb: Amb el suport de:
Il·lustracions de portada:
AM Ketterer